Nyheter  Torsdag 23. november 2023

VO-prisen 2023 i Møre og Romsdal tildelt Filosofisk samtalegruppe for eldre

Voksenopplæringsprisen Møre of Romsdal 2023 ble delt ut torsdag 16.november 2023, under konferansen Kompetanse for mestring og trivsel.

Møre og Romsdal musikkråd var representert ved årets VOFO konferanse der det i år var flere interessante teamer som ble tatt opp av årets foredragsholdere. Nils-Gunnar Solli fikk æren av å åpne konferansen og videre lede konferansen.

Øyvind Tveten fra Møre og Romsdal fylkeskommune fortalte om "Fylkesstrategien for kompetanse i Møre og Romsdal – korleis skal vi samarbeide for å sikre kompetansen som samfunnet vårt treng?"

Teamet skapte stort engasjement hos tilhørerne.

Stephen Sirris (PhD), prodekan Handelshøyskolen NMBU og professor II MF vitenskapelig høyskole holdt innlegg om "Frivilligheita sin medverknad til kompetanse og livsmiljø for innbyggjarane – både til å leve av og for".

Dette teamet skapte også stort engasjement blant publikum, og det ble lagt opp til en god dialog og spørsmålsrunde etter innlegget.

Videre ble det informert om arbeidet med å etablere Møre og Romsdal kulturkrets og status for forprosjekt. Tilhørerne fikk også et innblikk i Romsdalsmuseet sin virksomhet gjennom en flott presentasjon fra de ansatte der.

Til slutt var det utdeling av Voksenopplæringsprisen som stod for tur.

I kriterene for prisen står det at «Mottakaren skal gjennom sitt engasjement for læringsaktiviteter ha medverka til å gje menneske i vaksen alder læringsframgang gjennom deltaking, oppleving, refleksjon og bruk av eigne erfaringar i læringsmiljøet.»

Juryen mener at Filosofisk samtalegruppe for eldre i Kristiansund fullt ut oppfyller kriteriene for prisen. Gruppen ble starta i 2010 som eit prosjekt i regi av Human-Etisk Forbund. De første årene holdt gruppa sine møter på Barmanhaugen, men frå 2019 har Frivilligsentralen vært den faste møteplassen. Siden starten har gruppa avviklet mer enn 150 møter for medlemmene, som har en gjennomsnitttsalder på om lag 80 år. Formålet med samtalegruppa er å utforske sentrale menneskelige spørsmål og verdier. Alle deltakere kan komme med innspill til tema som skal analyseres. Det kan vere temaer av generell menneskelig verdi eller spørsmål knyttet til aktuelle hendelser og utviklingen i samfunnet.

Berit Jørgenvåg tok imot prisen på vegne av gruppa.

Vo prisen mr 2023 img 2192