Nyheter  Onsdag 25. oktober 2023

Vofo i Møre og Romsdal inviterer til konferanse

Fylkesutvalet for Vofo i Møre og Romsdal inviterer med dette til konferansen «Kompetanse for mestring og trivsel».

Konferansen arrangeres torsdag 16. november 2023, og konferansen finner sted i auditoriet på Krona ved Romsdalsmuseet i Molde.

Konferansen er knyttet opp mot utdeling av Voksenopplæringsprisen for 2023, som vil skje mot slutten av konferansen.

Målgruppa er ledere og tillitsvalgte innen den frivillige voksenopplæringen, ansatte i kommuner og organisasjoner med opplæringsansvar, samt tillitsvalgte i arbeidslivet sine organisasjoner.

Påmeldingsfristen er lørdag 4. november, og påmeldinga skal sendes til mr@vofo.no

Velkommen til Vofo-konferansen 2023!