Det frivillige musikklivets og frivillighetens innsats for flyktninger fra Ukraina

De frivillige lag og foreningene i Viken ønsker flyktninger fra Ukraina velkomne i sine aktiviteter. Organisasjoner innen musikk, teater, idrett, friluftsliv og øveige barne- og ungdomsaktiviteter samarbeider om å ta imot og inkludere barn, unge og voksne i sine aktiviteter over hele fylket.

Se også felles nettside om Frivillighetens innsats for flyktningene fra Ukraina (Viken Idrettskrets).

Mer informasjon kommer

Musikkrådene arbeider sammen med Viken idrettskrets, Viken teaterråd, Viken barne- og ungdomsråd og Friluftsorganisasjonene i Østfold, Akershus og Buskerud. Har du spørsmål og forslag, kontakt oss gjerne. Vi vil etter hvert supplere denne siden med mer informasjon.