Veileder for ukrainsk/norsk kulturkveld

Ukrainsk-norsk kulturkveld er først og fremst et møte med ukrainsk og norsk kultur gjennom musikk. På arrangementer blir både ukrainere og nordmenn kjent med hverandre, har anledning til å fremføre musikalske innslag for hverandre og invitere ukrainere til å delta i lokal musikklivet.
Vi har laget en veilede som kan være til hjelp for arrangører av slike kvelder.

Veilederen er under utvikling og vil bli endret utover høsten, bl.a. med erfaringer etter gjennomføring av slike kvelder. Vi tar gjerne i mot forsag til forbedrnger av innholdet, og tar sikte på å utvikle en mer helhetlig veileder i løpet av høsten. Kontakt Akershus musikkråd hvis du har innspill.

Heftet er ment til hjelp ved planlegging og gjennomføring av ukrainsk-norsk kulturkveld. Den konkrete planleggingen og gjennomføringen hvert enkelt sted vil variere ut fra lokale forhold, men vi håper at rådene i veiledningen kan bidra på en god måte til forberedelsene og gjennomføring av arrangementet.

Det er egne avsnitt om

  • Forberedelse og planlegging (med flere underavsnitt)
  • De siste forberedelsene (den siste uka og arrangementsdagen)
  • Gjennomføring
  • Etterarbeid, oppfølging og dokumentasjon
  • Det er også lagt inn forslag til en konkret timeplan for gjennomføring av kvelden, med minutt-for-minutt-gjennomføring
    (denne kan justeres og tilpasses etter eget ønske og er ment som et utgangspunkt man kan bruke)

Heftet har også lenker til aktuelle økonomise støtteordninger arrangørene kan søke på.

Lykke til !