Nyheter  Torsdag 4. august 2022

Prosjektstart for «Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger» i Rogaland.

Nyansatt regionkoordinator for prosjektet er nå på plass i Rogaland og klar for å sette i gang det viktige arbeidet.

Petro Sokach er ansatt som regionkoordinator i en 40% prosjektstilling fra 1.august 2022 og ut året for å arbeide med prosjektet «Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger». Prosjektet skal legge til rette for deltakelse for flyktninger fra Ukraina i det frivillige musikk- og kulturlivet. Formålet er å skape fellesskap, tillit og tilhørighet for ukrainske flyktninger i lokalsamfunnet, ved å delta i frivillig baserte kulturaktiviteter.

"Ved å gjøre ukrainere kjent med den norske kulturfrivilligheten vil jeg vise at man ved å delta her kan finne tilhørighet, inkludering, samhold og bli kjent med det norske samfunnet.»

IMG 5142

Petro er selv ukrainsk, men har bodd i Stavanger siden 2001. Han har lang erfaring som musiker og musikkpedagog i kulturskole og i det frivillige kulturlivet. Nå ser han frem til å starte arbeidet som regionkoordinator for dette prosjektet i Rogaland:

"Jeg er veldig takknemlig for hvordan Norge tar imot de ukrainske flyktningene som kommer og jeg har en stor drivkraft for å være med å bidra. Som ukrainer som har bodd lenge i Norge representerer jeg begge landene. Selv om jeg ikke er flyktning husker jeg hvordan det var å komme som ny i Norge. Jeg har siden krigen startet bidratt som frivillig med å hjelpe flyktninger og nå vil jeg gjerne koble den erfaringen jeg har fra dette frivillige arbeidet med kunnskapen min om det frivillige kulturlivet for å hjelpe til med integrering av ukrainske flyktninger i Norge. Jeg vet fra egen erfaring at det å delta i frivillighet er en snarvei inn i det norske samfunnet. Det er en tradisjon for frivillighet her i Norge som vi ikke har på samme måte i Ukraina."

Jeg har siden krigen startet bidratt som frivillig med å hjelpe flyktninger og nå vil jeg gjerne koble den erfaringen jeg har fra dette frivillige arbeidet med kunnskapen min om det frivillige kulturlivet for å hjelpe til med integrering av ukrainske flyktninger i Norge.

«Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger» har en egen tilskuddsordning for frivillige kulturorganisasjoner og lokale lag som vil inkludere flyktninger gjennom introduksjonsaktiviteter og rekruttering til langsiktig deltakelse. Les mer om tilskuddsordningen her.

Ønsker du å finne ut mer om hvordan du, din organisasjon eller ditt lag kan bidra, og vil høre mer om hva vi kan hjelpe med? Ta kontakt med Petro på petro@musikk.no