Nyheter  Onsdag 16. november 2022

– Musikken er alt for meg. Uten den er jeg ikke meg selv.

Ung i Kor Oslo fikk midler som gjorde det mulig å inkludere ukrainske flyktninger i høstferiekurset DRIV. Det har betydd mye for Maria (11) og de andre ukrainske barna som deltok.

UIK DRIV 22 Gruppebilde BR52240 Foto Helge Brekke

Ukrainske Maria (11) har drevet med sang siden hun var bare tre år gammel. Forholdet hun har til musikk beskriver hun som mer enn en hobby – det er en viktig del av henne som ikke kan tas bort.

– Musikken er alt for meg. Uten den er jeg ikke meg selv, sier Maria.

Maria kom til Norge for seks måneder siden. I begynnelsen bodde hun og moren på mottak, og det var der de så en plakat for Ung i Kor Oslos arrangement Sommersanguka. Det ble hennes første møte med det frivillige musikklivet i Norge.

– Mamma foreslo å dra dit. Jeg sa ja til det, og angret aldri!

UIK DRIV 4 Generalprove 15 41 38 BR63661 Foto Helge Brekke

Maria får diplom på DRIV, Ung i Kor Oslos høstferiekurs.

I ettertid har Ung i Kor Oslo holdt kontakten med Maria og de andre ukrainske deltakerne fra Sommersanguka, og i høst var Maria en av flere som ble med på DRIV, et gratis høstferiekurs for unge mellom 10–20 år. Over tre dager lærte deltakerne om sør-afrikansk og norsk sang, dans, og kroppsperkusjon (det å lage rytmiske lyder med kroppen), før det hele ble avsluttet med en energirik forestilling som flettet sammen ulike musikalske kulturutrykk.

Maria forteller at DRIV ga henne uforglemmelige opplevelser. Nye sanger og danser. Mange gode musikkminner. Og det aller beste – at hun ble kjent med andre som har et like nært forhold til musikk som henne.

– På DRIV møtte jeg mange likesinnede mennesker som har det samme i hjertet som meg. Vi var på samme bølgelengde, sier Maria.

UIK DRIV 1 Undervisning 12 59 50 BR51480 Foto Helge Brekke

God stemning i pausen.

UIK DRIV 2 Gjennomgang 13 17 52 BR51598 Foto Helge Brekke

Generalprøve.

UIK DRIV 6 Preshow 17 04 44 BR52207 Foto Helge Brekke

Samling før forestillingen.

UIK DRIV 3 Pause 12 51 25 BR62816 Foto Helge Brekke

Deltakerne på DRIV pynter t-skjortene sine.

UIK DRIV 3 Pause 14 39 18 BR63076 Foto Helge Brekke

Det er gøy med merch.

UIK DRIV 7 SHOWET 17 39 10 BR52528 Foto Helge Brekke

Høstferiekurset ble avsluttet med en energirik forestilling.

UIK DRIV 7 SHOWET 17 28 27 BR64084 Foto Helge Brekke

Publikum ble smittet av barnas energi.

Middag Josie

Felles middag før forestillingen. Josie Imafidon laget all maten.

På DRIV møtte jeg mange likesinnede mennesker som har det samme i hjertet som meg. Vi var på samme bølgelengde.

Марія (11)

Hun trekker også frem de flinke instruktørene som et høydepunkt, som ga alle deltakerne hjelp og støtte til å utvikle seg og lære nye ting. Maria fikk selv bryne seg på noe hun ikke hadde så mye erfaring med fra før, nemlig dans, og fikk kjenne på mestringsfølelsen som det gir å takle noe nytt.

– Jeg kan faktisk mye mer enn jeg tror jeg kan, sier Maria.

Har du lyst til å bidra til at ukrainske flyktninger kan få en bedre hverdag? Les om vår støtteordning og søk her!

UIK DRIV 4 Generalprove 15 52 52 BR63704 Foto Helge Brekke

Musikalske og kunstneriske ledere Thulani Maluleka, Lisa Smith Walaas og Beret Roksvåg Stølen.

Musikk skaper fellesskap på tvers av kulturer

Ida Zalk, daglig leder for Ung i Kor Oslo, sier at målet for DRIV er å skape fellesskap på tvers av kulturer gjennom musikk. Høstferiekurset skal være helt gratis, og et sted hvor man kan veve sammen forskjellige kulturer mens man setter pris på det unike og individuelle de bringer med seg.

Midler fra støtteordningen Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger ga Ung i Kor Oslo økonomisk kapasitet til å inkludere ukrainske flyktninger på en god måte, blant annet ved å kunne ha tolk til stede.

– Når man samler barn fra forskjellige kulturer og med forskjellige språk, så er det helt nødvendig å ha tolk for å kunne ivareta dem, sier Zalk.

I tillegg til det språklige har det vært viktig for Ung i Kor Oslo å finne tolker med musikkpedagogisk kompetanse og evnen til å være aktivt oppsøkende for å inkludere barna både i undervisningen og det sosiale.

– Det er en slags rytme og bevisstgjøring som må til for å inkludere, sier Zalk.

UIK DRIV 6 Preshow 16 55 32 BR52145 Foto Helge Brekke

Russiske Vadim Vladimirov (i midten) var med som tolk på både Sommersanguka og DRIV, og hadde spesielt fokus på å ivareta barnas trivsel. Ida Zalk i Ung i Kor Oslo beskriver ham som «en gullgruve av et menneske».

Støtten fra Norsk musikkråd dekket også reise og opphold for flyktninger som kom fra utenfor Oslo for å delta på DRIV. Flyktninger har ofte en uforutsigbar bosituasjon, og mange av dem som var med på Sommersanguka har siden flyttet andre steder i landet. Midlene sikret at de likevel fikk muligheten til å delta.

– Det var viktig å ha de midlene, sier Zalk.

Veien blir til mens man går

Da den nye støtteordningen kom, var det kun en måned til Sommersanguka, som var Ung i Kor Oslos første arrangement etter at krigen i Ukraina startet. De hadde ikke planene klare for hvordan inkludering av ukrainere ville se ut i praksis, men de var sikre på at dette var noe de hadde lyst til å få til.

– Vi visste ikke hvordan tiltaket kom til å se ut, men vi visste at vi ville gjøre noe. Så vi satt i gang med rekruttering og tok det derfra, sier Zalk.

UIK DRIV 8 Postshow 17 57 32 BR53068 Foto Helge Brekke

Daglig leder Ida Zalk og rådgiver Julie Kleive i Ung i Kor Oslo.

Ung i Kor Oslo endte opp med å få rekruttert tolv deltakere og fire foresatte fra Ukraina, og fikk tildelt midler som gikk til å betale tre tolker. En av disse ble også til dirigent, og fikk sitt eget fag hvor hun underviste ukrainske sanger. Zalk sier at det betød mye for barna å kunne få lære ukrainske sanger på Sommersanguka.

Zalk beskriver arbeidet med å nå flyktninger og tilrettelegge for dem på en god måte som tidvis krevende og kaotisk, men hun understreker at det absolutt var verdt innsatsen. For å lykkes peker hun på samarbeid med andre og det å knytte fysiske kontaktpersoner som nøkkelelementer. Nå har Ung i Kor Oslo lagt grunnlaget for å jobbe videre med inkludering av ukrainske flyktninger og andre underrepresenterte grupper, noe som er et viktig satsingsområde for organisasjonen.

– Inkludering skal være perspektivet vi har i alt vi gjør, sier Zalk.

Hvem er Ung i Kor Oslo?
  • Ung i Kor Oslo er et regionsledd av Ung i Kor, medlemsorganisasjonen til norske barnekor, ungdomskor, studentkor og unge vokalensembler, og består av over 4000 sangere og 99 kor.
  • Ung i Kor er en av Norsk musikkråds medlemsorganisasjoner.
  • I 2022 har UIKO jobbet for å inkludere ukrainske flyktninger som både deltakere, instruktører og frivillige på deres feriekurs: Sommersanguka og DRIV.
  • UIKO har nylig opprettet en ny 50 prosent stilling for å jobbe mer med inkludering av ukrainske flyktninger. Stillingen skal blant annet legge grunnarbeid for flere kontaktpunkter i bydeler og andre frivillige organisasjoner for å kunne skape et samarbeidsnettverk, avdekke barrierer for deltakelse og formidle om aktiviteter på en bedre måte.
  • UIKOs innsats for å inkludere ukrainske flyktninger er del av et større inkluderingsarbeid. Blant annet jobber de med å utvikle samarbeidsnettverket sitt, styret sitt og språket de bruker i egen kommunikasjon.

Klar for å søke? Send oss søknad så snart som mulig!

Vi tildeler så lenge det er midler igjen til fordeling.