Nyheter  Fredag 23. september 2022

Alllsanghefte med ukrainske sanger

Akershus musikkråd og Norsk sangerforum har laget et allsanghefte med dels ukrainske sanger og dels norske sanger med ukrainsk tekst.

Illustrasjon tsvite teren

Sangene i heftet kan brukes der nordmenn og ukrainere samles og møtes, for eksempel på ukrainsk/norske kulturkvelder eller i andre sammenhenger. Tekstene er både på ukrainsk, norsk og engelsk - og det er også noter i heftet.

Vi har også skrevet sangene i dataprogrammet MuseScore, slik at man kan høre melodien (og evt synge med). Heftet er også laget i Powerpoint-format til bruk på storskjerm. Send oss en epost hvis du ønske heftet i dette formatet.

Vi håper at heftet og sangene blir mye brukt og tar gjene i mot forslag til forbedringer, gjerne også tips om sanger vi kan supplere med.

Lenke til sangene i MuseScore (der du kan høre melodiene og lastes ned notene gratis)