Vedtatt på årsmøtet 10.04.2019

1. TKN SOM SERVICEORGAN

 • Invitere nye aktører inn i nettverket.
 • Forsterke eksisterende musikkråd/kulturnettverk, og initiere nye i kommuner/regioner som ikke har
 • Drive informasjonsutveksling, og markedsføre den nye profilen
 • Tilby frivillige medlemslag regnskapstjenester
 • Bistå medlemmer med støttefunksjoner på prosjekter med regional forankring*
 • Yte service for medlemmer og uorganiserte om ulike tilskuddsordninger
 • Forvalte og informere om Voksenopplæring, Frifond, KOMP og Momskompensasjonsordningen
 • Bistå med registrering av musikklokaler og akustiske målinger

2. UTVIKLING OG POLITIKK

 • Slå sammen Telemark kulturnettverk og Vestfold kulturnettverk, med bakgrunn i intensjonsvedtak vedtatt av årsmøtet i TKN 10. april 2019 og årsmøtet i VKN 23. april 2019
 • Styrke samarbeidsprosjektet Musikk i fengsel og frihet i Telemark
 • Delta aktivt i Råd for frivillige i fylkeskommunen
 • Bidra aktivt til gode løsninger slik at alle barn har mulighet til å delta i organiserte aktiviteter uavhengig av familieøkonomi
 • Initiere utarbeiding av frivillighetspolitikk i form av planer i kommunene
 • Styrke kulturaktørene i prosessen med et nytt fylke
 • Samarbeide tettere med de nasjonale organisasjonene
 • Etablere et kompetansesenter for folkemusikk


6. FOLKEMUSIKKARKIVET I TELEMARK

 • Drive variert innsamling
 • Ta imot samlingen fra Knut Buen
 • Registrere og tilrettelegge innkomne materialer
 • Digitalisere skriftlig materialer
 • Yte service til brukerne
 • Ferdigstille cd-utgivelse

*Med regional forankring menes prosjekter som spenner over flere kommuner, eller har en form og funksjon som gjør at tilbudet kommer flere til gode enn ved et vanlig lokalt arrangement