Nyheter  Onsdag 20. desember 2023

Handlingsplan for deltakelse

Her ligger vårt innspill til Handlingsplan for deltakelse

Kunnskapsdepartementet jobber med Handlingsplan for deltakelse i kultur-, idretts- og friluftslivsaktiviteter. De har ønsket seg innspill på hva organisasjoner rundt i landet trenger, og hvem de trenger å samarbeide med for å få til å inkludere flere barn og unge. Fristen var 20. desember og vi leverte vårt innspill som ligger øverst.

Les mer på: Inviterer til innspill - regjeringen.no