Nyheter  Tirsdag 14. november 2023

Medlemsmøter høst 2023

Vi hadde medlemsmøter separat i år. Dette var på grunn av temaet for møtene, nemleg fylkenes skilsmisse. Vi fikk besøk av hhv. seksjonsleder for kultur i Vestfold fylkeskommune Else Blom, og fylkeskultursjef i Telemark Maja Foss Five.

Else Blom kvadrat
Maja Foss Five kvadrat

Fylkeskultursjefene (eller seksjonsleder for kultur, som Else Blom blir titulert med) orienterte om hvordan framtida så ut for kulturavdelingene i de to fylkene. Kort fortalt blir 2024 omtrent som før, og 2025 blir..spennende.


Vi fikk i tillegg innblikk i ny organisering i begge fylkesadministrasjonene, og betydningen det kan få for kulturpolitikken.

Innspill fra salen til kultursjefene gikk blant annet på forutsigbarhet og flerårige avtaler. Det ble mye samtaler om å bygge videre på det gode arbeidet kulturavdelingene i VTFK har fått til. Å bygge gode samarbeid mellom fylke og kulturfrivillighet, og kulturfrivilligheten seg imellom var nevnt av flere. Organisasjonene bør jobbe mer sammen, skape synergieffekter.

Møteplasser og gode rammevilkår ble nevnt. Retten til bruk av offentlige lokaler til voksenopplæring bør være bedre formidlet. Det bør bygges mer kompetanse i kulturlivet og felles støtteapparat som gjør det enklere å lage aktivitet med god kvalitet. Fylket burde legge til rette for dette. Det ble også snakk om det felles samfunnsoppdraget mot utenforskap og barnefattigdom - hvem har hvilke roller og hva kan vi få til sammen.

Medlemmene fikk også presentert seg og sin organisasjon for forsamlingen og fylkeskommunen, og vi serverte varmmat så folk kunne komme rett fra jobb. Godt oppmøte, gode samtaler i kaffepausen og som alltid veldig godt å møte våre medlemmer som kjenner hvor skoen trykker.

Bilder over: Seksjonsleder for kultur i Vestfold Else Blom (venstre - foto: Ingebjørg Reinholdt, VTKN) og fylkeskultursjef Maja Foss Five (høyre - foto Camilla Rindahl, VTKN).

Bilder under: forsamling på Tønsberg bibliotek (venstre) og forsamling på Gullbring Kulturhus i Bø (høyre)

Vestfold medlemsmote forsamling
Kopi av Vestfold medlemsmote forsamling