Nyheter  Torsdag 4. januar 2024

Nytt tilskudd: Rekruttering og deltakelse - korps og orkester

Ekstra tilskudd for økt deltakelse blant barn og unge i instrumentalensembler - søknadsfrist 31. januar.

I 2024 kan dere motta et ekstra tilskudd for å gi flere barn og unge muligheter til å delta i korps, spelemannslag, storband og orkester.

Midlene kan brukes på for eksempel rekrutteringsaktiviteter, redusere kontingenten, dirigent- og instruksjonskostnader, leie av øvingslokaler, gjennomføre konserter, kurs, seminarer, konkurranser, reise, nødvendig utstyr eller samarbeidsprosjekter.

Målet er å få flere med, øke deltakelse og utvikle musikkaktiviteter, samt skaffe kunnskap om hva som fungerer for å rekruttere bredere.

Det er ikke krav om å skrive en lang søknad eller rapport, men det gjøres en behovsvurdering, så det er nødvendig med noe informasjon om hva midlene skal brukes til. Det gjør du ved å krysse av på et skjema for hvordan midlene skal brukes.

Ordningen er forbeholdt instrumentalensembler der barn og unge i skolealder deltar (6-19 år), slik som korps, orkester, spelemannslag, storband og trekkspillorkester. Det er satt av totalt 6,5 millioner til ordningen og følgende blir prioritert:

  • Tiltak som forsterker eller supplerer igangsatte satsninger
  • Tiltak som forsterker samarbeid om rekruttering
  • Tiltak som handler om å rekruttere fra nye målgrupper

Fyll ut skjema her: stotteordninger.no. Merk at søknadsfristen er 31. januar 2024.

I Vestfold og Telemark er det styret i Vestfold og Telemark kulturnettverk som behandler og innstiller hvilke søknader som skal støttes. Tilskuddet fordeles imidlertid i samarbeid med musikkorganisasjonene. Midlene kommer fra overskuddet til Norsk Tipping og er tildelt av Kultur- og likestillingsdepartementet.

Spørsmål? Kontakt oss på tilskudd@musikk.no eller vestfoldogtelemark@musikk.no


NM Tilskudd orig7
NM Tilskudd orig
NM Tilskudd orig10
NM Tilskudd orig11