Nyheter  Søndag 10. september 2023

Tilskuddsmottakere VTKNs' aktivitetsmidler

Her kommer liste over tilskuddsmottakere av aktivitetsmidlene til VTKN, og totalsum søkt.

Se HER for beskrivelse av støtteordningen.

Tilskuddsmottakere

Navn på søker Aktivitet Søknadssum tildelt Aktivitet gjennomført

Sandefjord Trekkspillorkester (medlem av NTL Vestfold)

trekkspillseminar for barn og unge

20 000

21.-23.10.2022

Sonic Attic Studio

egenandel Kulturrom-støtte til lydutstyr

3642

vår 2022

Larvik Barne og Ungdomsteater

vandreteateret "Opp og Fram"

10 000

oktober 2023

Hofnarren revylag - Holmestrand kommune

Lokalrevy 2023

15 000

oktober 2023

I 2023 har det foreløpig blitt søkt om: 60 000 kr

I 2022 ble det søkt om: