13 søkere tildelt KOMP midler i Oslo

VI gratulerer 13 søkere fra Oslo, som fikk  tilskudd fra kompmidlene i år.


Nye Ruseløkka skole blir lokalt kulturhus

Nye Ruseløkka blir den første gode muligheten til å realisere Oslos nye funksjonskrav for skolen som lokalt kulturhus fra starten. Dermed legges det også til rette for ambisjonene i frivillighetsmeldingen om merbruk av offentlige lokaler.


Ny frivillighetsmelding vedtatt i byrådet

17. mars vedtok byrådet i Oslo ny frivillighetsmelding. Meldingen er en utdyping av byrådserklæringen på området og vil utgjøre et viktig grunnlag for vårt videre arbeid. Meldingen skal også behandles i bystyret.


Ledig 40 % stilling som hovedansvarlig for UKM (Ungdommens Kulturmønstring) Oslo

Oslo musikkråd søker ny hovedansvarlig for Ungdommens Kulturmønstring Oslo.

Prosjekter

Oslo musikkråd har flere prosjekter og noen av satsingsområdene er som følger:

UKM - Ungdommens Kulturmønstring

Oslo musikkråd er fylkesansvarlig for UKM i Oslo. Ny fylkeskontakt er Alva Eide.

Kulturkart

Oslo musikkråd kartlegger musikk og kulturlokalene i bydelene i Oslo.

Tilskudd

Oslo musikkråd fordeler tilskudd og støtte, og gir veiledning i andres tilskuddsordninger.

Voksenopplæringstilskudd

Vi fordeler tilskudd til voksenopplæring i musikklivet. Søk støtte her

Konsertstøtte

Oslo musikkråd deler ut konsertstøtte for Oslo kommune. Søk støtte til konserter i Oslo her

Driftsstøtte til skolekor, -korps og orkester

Oslo musikkråd tildeler støtte til våre medlemslag samt uorganiserte kor, korps og orkestre. Søknadsfrist 1.mars

HUSK SØKNADSFRIST 28 FEBRUAR for KKO midler.

HEr er lenken til søknadskjema: https://goo.gl/forms/4y8ryY05CjehRDLo1

Andre støtteordninger

Vi bistår med veiledning til andre søknadsordninger

Nyhetsbrev

* indicates required
-------------------------------------------

Kontakt oss

Oslo musikkråd
Telefon: 22 00 56 76
E-post: oslo@musikk.no

Trondheimsveien 2 , bygg J
Postboks 4774 Sofienberg
0506 Oslo