Nye Ruseløkka skole blir lokalt kulturhus

Nye Ruseløkka blir den første gode muligheten til å realisere Oslos nye funksjonskrav for skolen som lokalt kulturhus fra starten. Dermed legges det også til rette for ambisjonene i frivillighetsmeldingen om merbruk av offentlige lokaler.


Ny frivillighetsmelding vedtatt i byrådet

17. mars vedtok byrådet i Oslo ny frivillighetsmelding. Meldingen er en utdyping av byrådserklæringen på området og vil utgjøre et viktig grunnlag for vårt videre arbeid. Meldingen skal også behandles i bystyret.


Ledig 40 % stilling som hovedansvarlig for UKM (Ungdommens Kulturmønstring) Oslo

Oslo musikkråd søker ny hovedansvarlig for Ungdommens Kulturmønstring Oslo.


Stort gjennomslag for Oslo musikkråd

Nylig vedtok Oslos byråd kravspesifikasjoner til nye skolebygg. Alle skoler skal heretter bygges slik at de fungerer til kulturformål.

Prosjekter

Oslo musikkråd har flere prosjekter og noen av satsingsområdene er som følger:

UKM - Ungdommens Kulturmønstring

Oslo musikkråd er fylkesansvarlig for UKM i Oslo. Ny fylkeskontakt er Alva Eide.

Kulturkart

Oslo musikkråd kartlegger musikk og kulturlokalene i bydelene i Oslo.

Tilskudd

Oslo musikkråd fordeler tilskudd og støtte, og gir veiledning i andres tilskuddsordninger.

Voksenopplæringstilskudd

Vi fordeler tilskudd til voksenopplæring i musikklivet. Søk støtte her

Konsertstøtte

Oslo musikkråd deler ut konsertstøtte for Oslo kommune. Søk støtte til konserter i Oslo her

Driftsstøtte til skolekor, -korps og orkester

Oslo musikkråd tildeler støtte til våre medlemslag samt uorganiserte kor, korps og orkestre. Søknadsfrist 31.mars

HUSK SØKNADSFRIST 28 FEBRUAR for KKO midler.

HEr er lenken til søknadskjema: https://goo.gl/forms/4y8ryY05CjehRDLo1

Andre støtteordninger

Vi bistår med veiledning til andre søknadsordninger

Nyhetsbrev

* indicates required
-------------------------------------------

Kontakt oss

Oslo musikkråd
Telefon: 22 00 56 76
E-post: oslo@musikk.no

Trondheimsveien 2 , bygg J
Postboks 4774 Sofienberg
0506 Oslo