Nyheter  Mandag 18. november 2019

Etablerer distriktsledd for Norsk Sangerforum

Det er nå stiftet eget distriktsledd for Norsk Sangerforum i Møre og Romsdal. Til nå er det 15 disktrikstledd i landet.

Det vil etterhvert bli etablert egen hjemmeside for NSF Møre og Romsdal, slik at man kan finne nødvendig informasjon. Foreløpig kan man henvende seg til mrsangerforum@gmail.com

Det er mange grunner til å melde koret eller vokalgruppa inn i Norsk sangerforum. Som medlemmer av Norsk sangerforum kan dere motta støtte til voksenopplæring (dere lærer noe nytt hver gang dere kommer sammen for å øve, og det fortjener dere støtte til). Hvert år kan dere også få utbetalt momskompensasjon for kostnadene dere har til å drive koret. Og dersom dere har medlemmer som er under 26 år gamle, kan vi hjelpe dere å få Frifond-støtte. Medlemskontingenen i Norsk sangerforum er 115 kroner per medlem i koret ditt. Enkelte av distriktsleddene våre har også en lokal kontingent i tillegg.

Foreløpig styre:
Tove Hansen
Frank Stenløs
Einar Aagård
Lasse Larsson Fjørtoft
Else Marie Outzen

Første styremøte etter etableringen ble avholdt fredag 15.november på Ona.
Foreløpig data for det første årsmøte ble satt til onsdag 18.mars 2020 i Molde. Innkalling vil bli sendt ut i februar.


Alle korene som er medlem i Norsk sangerforum blir automatisk medlem i Møre og Romsdal sangerforum.

Til Sangerforum.no

Ona NSF