Nyheter  Søndag 17. mars 2024

JUBILEUM - God akustikk !!!

17. mars 2009 gjennomførte Jon G. Olsen fra Akeshus musikkråd den første fagakustiske målingen i det som etter hvert har blitt 823 målinger og akustikkrapporter over hele landet. Les mer

2009 03 17 Krakstad samfunnshus forside

Kråkstad samfunnshus, der den første akustikkmålingen ble gjennomført 17. mars 2009.

I dag har musikkrådet akustikkmålere fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord, alle bruker det samme systemet og dataene samles inn og lagres i en felles database. De første 190 målingene som ble gjort før 2014 var et meget viktig grunnlag for verdens første offisielle standard for akustikk i musikklokaler, Norsk Standard NS 8178:2014 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse. Denne ble igjen grunnlaget for den internasjonale «musikkøveromstandarden», ISO 23591 Acoustic quality criteria for music rehearsal romms and spaces.

Les mer