Nyheter  Fredag 13. januar 2023

Ukraina-støtteordningen er forlenget!

Nå kan du søke om støtte til inkludering av ukrainske flyktninger for aktivitet som skal finne sted frem til 31. mars.

Vi har gleden av å kunne informere om at tilskuddsordningen Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger har blitt forlenget.

Lag og foreninger innen det frivillige musikk- og kulturliv som vil inkludere ukrainske flyktninger i sin kulturaktivitet kan nå søke om midler til aktiviteter frem til 31. mars 2023. Medlemmer i Musikkens studieforbund (MSF) kan søke om midler til inkluderingsaktiviteter frem til 23. juni 2023.

Fylkesmusikkråd og lokale musikk- og kulturråd kan også selv søke om støtte til egne aktiviteter.

Søknadsfristen for alle er 28. februar 2023, men søknadene behandles løpende og det er kort behandlingstid. Vi tildeler så lenge det er midler igjen.

Dere kan søke om støtte til både små og store tiltak, for eksempel inkluderingsaktiviteter i korps, kor og strykeorkester, byvandring, lesestunder, festivaler, konserter, filmproduksjon, sangkvelder og malekurs. Kanskje har dere planlagt en aktivitet allerede der det kunne passe å inkludere lokale flyktninger?

Her finner du noen gode eksempler på tiltak som har fått støtte.