Nyheter  Fredag 9. april 2021

Tilskudd til gode prosjekter i Rogaland

Norsk musikkråd har ferdigbehandlet alle søknader som kom inn til ordningene Frifond kompetanse og aktivitet, KOMP og Stimuleringsordning for lokale musikkråd. Tilskuddene tyder på at det foregår mye god aktivitet i fylket!

Frifond kompetanse og aktivitet

Frifond kompetanse og aktivitet er en tilskuddsordning innenfor rammen til Frifond musikk.

Tilskuddsordningen skal gi lokale lag for og med barn og unge under 26 år mulighet til å sette inn kompetansehevende tiltak i lokallaget, realisere ekstraordinære aktiviteter og/eller initiere og gjennomføre samarbeidsprosjekter.

Søknader til inkludering, integrering, tilrettelegging og etnisk mangfold vil bli prioritert.

Tildelinger Frifond kompetanse og aktivitet 2021

Søker Prosjekt Beskrivelse Tilskudd
AKKS Stavanger Du kan bli produsent! Inkluderings- og mangfoldstiltak 20 000
AKKS Stavanger Lederkursing normkritisk pedagog Lederutvikling 50 000
AKKS Stavanger LOUD!-aktiviteter 2021 Realisere ekstraordinære aktiviteter 50 000
BandOrg Håndbok om økonomi og drift for band Kompetansehevende tiltak 25 000
De Unges Orkesterforbund Rogaland Sommerskolen på Karmøy 2021 Kompetansehevende tiltak 30 000
Jæren symfoniorkester Messias – eit korona-tilpassa prosjekt Initiere og gjennomføre samarbeidsprosjekter 15 000
Jåtten skolekorps Sommerkurs rekruttering Inkluderings- og mangfoldstiltak 12 000
Korpsene i Stavanger Støtte til arrangering/komponering Realisere ekstraordinære aktiviteter 15 000

KOMP

KOMP tildeles gjennom Kulturdepartements disponering av overskuddet til Norsk tipping. Årlig avsettes 1,5 millioner kroner til KOMP.

Formålet med KOMP er å stimulere til kortere opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak som styrker og utvikler aktivitet, utøvelse og kvalitet innenfor de rytmiske sjangerne som rock, jazz, norsk og samisk folkemusikk, verdensmusikk, blues, viser, hiphop etc.

Målgruppe: Organisasjoner og lag, frittstående grupper, bandsammenslutninger, kulturskoler og andre kommunale kulturaktører innenfor de rytmiske sjangerne.

Tildelinger KOMP 2021

Søker Prosjekt Tilskudd
AKKS Stavanger DJ-Workshop! 15 000
AKKS Stavanger Konsertarrangering 10 000
BandOrg Håndbok om økonomi og drift for band 40 000
Hå kulturskole Bandkurs i Ung i juli 2021 10 000
Jæren viseklubb OgnaHelgå 2021 15 000
Ryfylkemuseet Folkemusikk- og dansehelg 2021 20 000
Stavanger jazzforum Blå:Trå 2021 (workshop- og konsertserie) 20 000
Unge Talenter Bjergsted jazz Paal Nilssen-Love juni 2021 10 000

Stimuleringsmidler til lokale musikkråd

Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund lyser ut aktivitetsmidler for lokale musikk- og kulturråd. Formålet med ordningen er å stimulere til etablering av nye lokale råd og å løse ut nye aktiviteter i hvilende råd.

Støtte kan både gå direkte til aktiviteter i lokale råd (prosjekter, arrangementer, kurs mv.), offensivt arbeid i fylkesrådene (reiser og arbeidstid i forbindelse med etablerings- og aktiviseringsmøter, prosjekter mv.) og utvikling og produksjon av relevant materiell.

Det gis ikke støtte til allerede gjennomførte tiltak og prosjekter.

Tildelinger Stimuleringsmidler til lokale musikkråd 2021

Søker Prosjekt Tilskudd
Rogaland musikkråd Opprette Strand musikkråd 7 500
Rogaland musikkråd Opprette Time musikkråd 7 500