Musikk i fengsel og frihet

Band

Rogaland musikkråd har prosjektet Musikk i fengsel og frihet (Miff) ved Åna og Stavanger fengsel. Prosjektene er i nært samarbeid med skolen i fengslene, fritidsavdelingen og Kriminalomsorgen. Innsatte får tilbud om gitarundervisning, opplæring i å spille i band og musikkproduksjon på data. Dette er et svært viktig prosjekt både som aktivitet og som gir mestring og lyst til læring.

Vinteren 2019 ble det også startet opp Miff ved Auklend overgangsbolig i Stavanger og ved K46, Stavanger kommunes rusforebyggende tilbud til ungdom fra 16-25 år.