Musikk i fengsel og frihet

Band

Rogaland musikkråd har prosjektet Musikk i fengsel og frihet (Miff) ved Åna og Stavanger fengsel. Prosjektene er i nært samarbeid med skolen i fengslene, fritidsavdelingen og Kriminalomsorgen. Innsatte får tilbud om gitarundervisning, opplæring i å spille i band og musikkproduksjon på data. Dette er et svært viktig prosjekt både som aktivitet og som gir mestring og lyst til læring.

Vinteren 2019 ble det også startet opp Miff ved Auklend overgangsbolig i Stavanger og ved K46, Stavanger kommunes rusforebyggende tilbud til ungdom fra 16-25 år.

Bard 2

Musikk i fengsel og frihet, mitt livs mest meningsfulle utfordring

-Kall det hva du vil, men for meg oppleves det som en av de viktigste oppgavene i livet mitt, sier Bård Schanche idet vi møter ham utenfor den store porten ved Stavanger fengsel. Musikkinstruktøren har lagt bak seg nok en musikkøving blant fengslets innsatte.

Les mer