Musikklivet trenger egnede lokaler

Svært få øvingslokaler er tilpasset den musikken de fylles med (i motsetning til idrettsanlegg, som er spesifisert ned til minste cm). Det er stor forskjell på gode lokaler til lydsvak akustisk musikk (f.eks. kor), lydsterk akustisk musikk (f.eks. korps) og forsterket musikk (f.eks. band). Ensemblestørrelse har også stor betydning for lokalets egnethet. Øverom kan være alt fra små musikkbinger til store ensemblerom. Konsertlokaler kan være alt fra små intimscener til store konsertarenaer og kulturhus. Musikklokaler på skoler er alt fra undervisningsrommet til kulturskolen, klasserom og aulaer. Alle tre har mer eller mindre egne kriterier for at de skal fungere godt til musikkutøvelse.

Hvorfor er akustikk viktig?

Akustikken i et lokale kan virke både som med- og motspiller for de som spiller eller hører på. Det er særlig romvolum, form og etterklangstider som påvirker dette. Å synge eller spille i feil akustikk skaper problemer for utøvere og dirigenter fordi musikerne tvinges til å kompensere volum, klang og balanse og fordi dirigenten ikke alltid hører skikkelig. Derfor er det viktig å ta lokalets akustiske egenskaper på alvor, både ved nybygg og ved oppussing. Vi anbefaler lokaleiere å koble på romakustisk kompetanse så tidlig som mulig i planleggingen. Det er også viktig å definere HVA lokalene skal brukes til FØR detaljprosjekteringen starter.

Hvorfor måle akustikken?

Akustikk blir ofte vurdert utfra smak og behag, og etter personlige preferanser utøvere, dirigenter og publikum måtte ha. Siden de har forskjellige lytteposisjoner og ulike behov, vil begrepet «god akustikk» stadig være gjenstand for subjektiv vurdering.

Våre målinger er objektive, og brukes som grunnlag for å vurdere lokalets egnethet for ulike ensembler ut fra NS-ISO 23591:2021 – Akustiske kvalitetskriterier for rom og lokaler til musikkøving. Denne standarden kan brukes av utbyggere og lokaleiere for å tilrettelegge eksisterende lokaler, eller sikre gode forhold ved nybygg, og er tilgjengelig fra Standard Norge.

Målerapporten gir lokaleier kunnskap om hvilke ensembler lokalet passer for, og hva det eventuelt ikke er egnet for. Ofte kan en omplassering av ensembler til rett lokale løse mange problemer. Ønsker lokaleier å tilpasse akustikken i et lokale til en viss type bruk, vil målerapporten fra oss være et godt grunnlag for en fagakustikers anbefaling av tiltak.

Musikklokaler.no er et nettsted i regi av Norsk musikkråd som gir kunnskap, råd og veiledning om initiering, etablering, utbedring og drift av musikklokaler.

Bestill akustikkmåling Akustikk - et satsingsområde