Musikk er også liv og helse

En ny rapport fra Vista Analyse viser at det organiserte musikklivet bidrar med en årlig samfunnsnytte på 15,8 milliarder kroner. Les hvorfor deltakelse i musikklivet er viktig for både deg og samfunnet her.

Rapportutdeling Abid 7

Fredag 25.juni 2021 overrakte styreleder Bjørgulv Vinje Borgundvaag begge rapportene til kulturminister Abid Raja (V).

Verdien av musikkk

Gevinster av at befolkningen deltar i musikklivet.

Musikklivets samfunnsnytte kan måles både i kroner og ører

At det frivillige musikklivet representerer store verdier for individ og samfunn er noe vi har vært klar over lenge, men nå kan det også dokumenteres: Det organiserte musikklivet bidrar med en samfunnsnytte på minst 15,8 milliarder hvert eneste år.

Les mer