Musikk i frihet

Rogaland musikkråd har i mange år drevet prosjektet Musikk i fengsel og frihet (Miff) med musikkopplæring i Stavanger og Åna fengsel. Men hva med tiden etter soning?

For mange tidligere innsatte er overgangen ut i livet utenfor murene en stor utfordring. Blant innsatte som har deltatt i musikktilbudet i fengslene har det mange ganger blitt uttrykt et ønske om å kunne fortsette å drive med musikk på utsiden av murene. Et musikktilbud for tidligere straffedømte og for personer innenfor rusomsorg har vært etterspurt fra mange instanser i flere år. I 2021 tok Rogaland musikkråd initiativ til et samarbeid med Stavanger Røde Kors og Nettverk etter soning for å få i gang et slikt tilbud.

Høsten 2022 kunne vi endelig åpne opp bandrommet vårt på Røde Kors i Stavanger.

313104777 2185957774919039 768751552134626712 n

Et av bandene fra Åna fengsel opptrer på åpningsfesten til Tilbakeføringssenteret ved Røde Kors Stavanger i september 2022. Bandet ledes av musikkinstruktør Harald Halle, til høyre i bildet.

Godt samspill

Prosjektet er et godt eksempel på et samarbeid hvor to frivillige organisasjoner med ulik kompetanse får det beste ut av hverandre. Musikktilbudet er en del av Røde Kors tilbud Nettverk etter soning og Røde Kors bidrar med lokaler og frivillige.

Rogaland musikkråd sitter på den musikkfaglige kompetansen og bidrar med alt av musikkutstyr samt musikkinstruktører som driver prosjektet.

Skisse akustiske tiltak Side 1

Skisse av akustiske tiltak

Akustisk tilpasning av lokalene

For å få prosjektet i gang var det nødvendig å pusse opp bandrommet. Rommet Røde Kors kunne tilby var et gammelt bomberom og akustikken var på ingen måte egnet for musikkaktiviteter. Vi i Rogaland musikkråd brukte nettverk vårt med kunnskap om akustikk og fikk utarbeidet en skisse for hvilke akustiske utbedringer som måtte på plass for å få rommet til å fungere. Røde Kors fulgte opp og pusset opp rommet slik at det ble tilrettelagt. Oppussingen ble blant annet finansiert av midler fra helsedirektoratet.

313042873 2186824514832365 5025457445448918582 n

Liv Tjemsland, daglig leder i Rogaland musikkråd og Harald Halle, en av våre musikkinstruktører på musikktilbudet ved Røde kors i ferd med å få på plass musikkutstyret og gjøre klart til åpningen høsten 2022.

Musikalsk fellesskap

Noe av målet med dette prosjektet er å skape et fellesskap der det er høyt under taket. Her er det lav terskel for å delta, og frivillige kan også være med å arrangere konserter og stå for arrangementer. Våre musikkinstruktører sørger for god kontinuitet på bandøvelsene. I tillegg tilbys det instrumentalopplæring på gitar og opplæring i musikkproduksjon i musikkrommet. Deltakerne i prosjektet får tett oppfølging fra musikkinstruktørene og de frivillige som deltar.