Opplæringstilskudd

Har du tenkt over at musikkøvelser er opplæring?

Lag og grupper som er medlem i en av Musikkens studieforbunds medlemsorganisasjoner kan få opplæringstilskudd for sin aktivitet. Aktiviteten kan være organisert opplæring i for eksempel kor, korps, orkester, trekkspill, spelemannslag eller band.

Det blir gitt inntil kr 120/t for aktivitet med lærer (f.eks. dirigent), og inntil kr 50/t for aktiviteter uten lærer.

Alle kurs som får tilskudd fra Musikkens studieforbund etter Voksenopplæringsloven, må registreres i Musikkens studieforbund sin tilskuddsportal. Pålogging gjøres med ID-porten (MinID, BankID på mobil, BankID, Buypass eller Commfides).

Rogaland musikkråd veileder søkerne i prosessen, og saksbehandler rapporterte kurs.

Tilskuddsordningen forvaltes av Musikkens studieforbund. De formelle kravene til opplæring som kan motta tilskudd er:

  1. Minimum fire deltakere (inkludert lærer/instruktør/musikalsk leder) med minimum 75% fremmøte
  2. Deltakerne skal være minimum 14 år eller fylle 14 år i løpet av inneværende kalenderår
  3. Minimum fire timers varighet.
  4. Godkjent studieplan - valgt fra vår studieplankatalog før oppstart.

Se hvilke organisasjoner som er medlem i Musikkens studieforbund her:

Medlemsorganisasjoner i Musikkens studieforbund Studieplaner