Opplæringstilskudd

Har du tenkt over at musikkøvelser er opplæring?

Lag og grupper som er medlem i en av Musikkens studieforbunds medlemsorganisasjoner kan få opplæringstilskudd for sin aktivitet.

Aktiviteten kan være organisert opplæring i for eksempel kor, korps, orkester, trekkspill, spelemannslag eller band.

De formelle kravene til opplæring som skal motta tilskudd fra Musikkens studieforbund er:

  1. Minimum fire timers varighet totalt
  2. Minimum fire deltakere, inkludert lærer/instruktør/musikalsk leder. (Unntak for trioer)
  3. Deltakerne skal være minimum 14 år eller fylle 14 år i løpet av inneværende kalenderår
  4. Godkjent studieplan - valgt fra vår studieplankatalog før oppstart.
  5. Opplæringen skal være offentlig kunngjort og åpen for alle; dette er ikke til hinder for at et kurs primært retter seg mot bestemte målgrupper. Alle godkjente kurs kunngjøres gjennom VOFOs kursstatistikk.

Tilskuddssatsen er inntil kr 120 per time med lærer (f.eks. dirigent), og kr 50 per time uten lærer.

Søknad sendes i Musikkens studieforbunds søknadsportal før planlagt startdato.

Rogaland musikkråd veileder søkerne i prosessen, og saksbehandler rapporterte kurs.

For spørsmål, send en e-post til rogaland@musikk.no

Se hvilke organisasjoner som er medlem i Musikkens studieforbund her:

Medlemsorganisasjoner i Musikkens studieforbund