Kontorfellesskapet i Bjergsted

Rogaland musikkråd holder til i underetasjen i Sandvigå 7 i Stavanger på sjøsiden av Bjergstedparken. Der holder vi til i et kontorfellesskap sammen med administrasjonene til disse organisasjonene: