Lyttekurs sesongen 2021-22

Kurskveldene er for de som ønsker å fordype seg i klassisk musikk. Du trenger ikke å melde deg på en hel kursrekke, enkeltkvelder er også mulig.

Per Dahl Aftenbladet

Kurset er lagt til rette for alle musikkinteresserte, også de uten musikkfaglig bakgrunn. Hver kurskveld vil det bli tatt utgangspunkt i ett av verkene som Stavanger Symfoniorkester fremfører den etterfølgende torsdagen eller fredagen. Korona-restriksjoner og karantenekrav fra utlandet fører til at vi ikke ennå kan langtidsplanlegge innholdet for kurskveldene, men annonserer dette i forkant av hver kurskveld eller når situasjonen er blitt stabil. Foredragsholder er Per Dahl. Han er professor og musikkforsker ved Universitet i Stavanger med arbeidsplass ved Norsk lydinstitutt.

Datoer for sesongen 2021-22:

HØSTEN 2021
19. august
2. september
30. september
18. november

VÅREN 2022
6. januar
27. januar (OBS konsert fredag 4.2. )
3. februar
17. februar
24. mars

Tidspunkt: Torsdager kl. 19.30 – 21.30 (inkl. kort pause)
Kurssted: Bjergsted. Antall påmeldte og smittesituasjonen vil påvirke valg av undervisningsrom.
Kursavgift: Kr. 200,- pr gang / fulltidsstudent kr 50,-.
Man kan betale med Vipps ved fremmøte, eller få faktura etter endt semester basert på oppmøte.

Hvis det skulle oppstå en smittesituasjon som umuliggjør fysisk lyttekurs en kveld, vil det bli tilbudt et digitalt kurs.

Kurset er et resultat av samarbeid mellom Rogaland musikkråd, Fakultet for utøvende kunstfag, Norsk Lydinstitutt og Stavanger Symfoniorkester. I tilknytning til kurset arrangerer Rogaland musikkråd vanligvis konsertreiser på vinteren/våren for musikkinteresserte. Lyttekurs og konsertreiser er en del av prosjektet "En reise i musikken". Pga den pågående pandemien er det ikke nye konsertreiser under planlegging enda.

Rutiner for kurskveldene:

  • Det blir avkryssing av alle ved ankomst. Antibac tilgjengelig i lokalet.
  • Er du forkjølet eller syk, må du holde deg hjemme.
  • Vask hender/bruk antibac når man går inn og ut av rom.
  • Hold minst 1 meter avstand til andre.
  • Kun seter i salen som ikke er sperret av skal benyttes.
  • Vi følger smittevernreglene nøye og vil gjøre det forsvarlig.

Påmelding til lyttekurs

Kryss av for ønsket kurskveld:

Hvis man krysser av for ikke å stå på vår mailingliste, vil opplysningene bli slettet etter endt semester.

Påkrevd ved evt. smittesporing. Data slettes etter endt sesong.

Det kan bli sendt ut informasjon om kurset pr. e-post. Data slettes etter endt sesong.

Vi trenger dette for å sende faktura. Data slettes etterpå.

Vi trenger dette for å sende faktura. Data slettes etterpå.

Vi trenger fødselsår når vi rapporterer inn kurset for voksenopplæringsmidler. Data vil bli slettet etter sesongslutt til sommeren.

Kryss av hvis aktuelt
Ønsker du å stå på vår mailingsliste for å få informasjon om bl.a. lyttekurs og konsertreiser?