"Drop in"-lyttekurs 2020-21

Du kan denne høsten komme på "drop in" på lyttekurset vårt ved å melde deg på rett før! Kurskveldene er for de som ønsker å fordype seg i klassisk musikk.

Per Dahl Aftenbladet

Kurset er lagt til rette for alle musikkinteresserte, også de uten musikkfaglig bakgrunn. Hver kurskveld vil det bli tatt utgangspunkt i ett av verkene som Stavanger Symfoniorkester fremfører den etterfølgende torsdagen. Corona-restriksjoner og karantenekrav fra utlandet fører til at vi ikke kan langtidsplanlegge kurskveldene, men annonserer disse i forkant av hver kurskveld. Foredragsholder er Per Dahl, som er professor og musikkforsker ved Universitet i Stavanger med arbeidsplass ved Norsk lydinstitutt.

Foreløpig program for høsten:

20. august: Beethovens fiolinkonsert
10. september: Mussorgsky/arr. Howarth: Bilder fra en utstilling for messingensemble. Per Dahl vil sammenligne versjoner for klaver, orkester og messingensemble.
5. november:
Mozart klaverkonsert nr. 17 og Beethoven klaverkonsert nr. 1: To sider av samme sak?

Tidspunkt: Torsdager kl. 19.30 – 21.30 (inkl. kort pause)
Kurssted: Lille konsertsal, Fakultetet for utøvende kunstfag, Bjergsted
Kursavgift: Kr. 200,- pr gang / fulltidsstudent kr 50,-. (Vipps eller faktura)

Kurset er et resultat av samarbeid mellom Rogaland musikkråd, Universitetet i Stavanger, Norsk Lydinstitutt og Stavanger Symfoniorkester. I tilknytning til kurset arrangerer Rogaland musikkråd vanligvis konsertreiser på vinteren/våren for musikkinteresserte. Lyttekurs og konsertreiser er en del av prosjektet "En reise i musikken".

Rutiner for kurskveldene:

  • Det blir avkryssing av alle ved ankomst. Antibac tilgjengelig i lokalet.
  • Er du forkjølet eller syk, må du holde deg hjemme.
  • Vask hender/bruk antibac når man går inn og ut av rom.
  • Hold minst 1 meter avstand til andre.
  • Kun seter i salen som ikke er sperret av skal benyttes.
  • Vi følger smittevernreglene nøye og vil gjøre det forsvarlig.

Påmelding til "drop in"-lyttekurs

Kryss av for ønsket kurskveld:

Opplysningene blir etter smittevernreglementet oppbevart i 3 uker, deretter slettet.

Påkrevd ved evt. smittesporing.

Det kan bli sendt ut informasjon om kurset pr. e-post.

Vi trenger dette hvis du ikke skal betale med Vipps og vi skal sende faktura.

Vi trenger dette hvis du ikke skal betale med Vipps og vi skal sende faktura.

Kryss av hvis aktuelt
Ønsker du å stå på vår mailingsliste for å få informasjon om bl.a. lyttekurs og konsertreiser?