Årsmeldinger

Rogaland musikkråd har årsmøte annethvert år. Årene mellom inviteres det til ledermøte for medlemsorganisasjonene med godkjenning av årsregnskap. På ledermøtet blir det også orientering om arbeidet og fokus på ulike emner.