Akustikk

Hvert år legges det ned tusenvis av øvingstimer i musikklivet. Lydforholdene i øverommet er avgjørende for musikkopplevelsen.

Akustikkmålinger viser at så mye som 4 av 5 lokaler som brukes til musikk i dag, ikke er egnet til den bruken de har.

Rogaland musikkråd utfører akustikkmålinger av lokaler beregnet til musikk.

Tilskudd til akustikkmåling

Kulturrom har opprettet et nytt tilskuddsområde for lag, foreninger, organisasjoner, virksomheter og kommuner.

NMF Rogaland har satt av midler til at medlemskorpsene kan søke støtte til å foreta akustikkmåling av øvingslokalet. Begge ordningene har løpende søknadsfrist.

kulturlokaler.no finner du en oversikt over nasjonale tilskuddsordninger for kulturlokaler.

Les mer