Om oss

Rogaland musikkråd har som hovedoppgave å være et felles kontaktpunkt og samarbeidsorgan for fylkets musikkliv, blant annet gjennom kontakt med offentlige myndigheter på alle plan.

  • Vi formidler voksenopplæringstilskudd til musikktiltak gjennom Musikkens studieforbund. Rogaland musikkråd organiserer over 25 000 aktive musikkutøvere i mer enn 600 lag innen kor, korps, orkester, folkemusikklag, trekkspillklubber, storband, band m.m.
  • Vi driver informasjonsarbeid om gode musikklokaler til øving og konserter og gjør akustikkmålinger og utarbeider rapporter.
  • Vi informerer om ulike tilskuddsordninger til musikklivet.
  • Vi gir prosjektstøtte til det lokale musikklivet og videreformidler fylkeskommunens driftstilskudd til de regionale musikkorganisasjonene.
  • Vi arbeider for å styrke organisasjonsarbeidet i musikkorganisasjonene.
  • Vi driver informasjonsarbeid internt i musikklivet og eksternt mot fylkeskommunen og kommunene.
  • Vi tilbyr kurs- og opplæring i musikk og andre aktuelle emner.
  • Vi er det lokale musikklivets nærmeste kontakt med politikere og offentlige administrasjoner på kultur- og skolesektoren i fylket.

Organisasjonsnummer: 974 249 839

Administrasjon Styret Lokale musikkråd Medlemsorganisasjoner Handlingsplan Vedtekter Årsmeldinger

Fasade nymalt