Om oss

Rogaland musikkråd har som hovedoppgave å være et felles kontaktpunkt og samarbeidsorgan for fylkets musikk- og kulturliv, blant annet gjennom kontakt med offentlige myndigheter på alle plan.

FB forsidebilde RMR 2 1

Grunnlaget for Rogaland musikkråd - musikklivets nettverk - ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst, til sosial tilhørighet, identitet og mellomkulturell forståelse for mennesker. Denne erkjennelsen er knyttet til både musikk som egenartet kunst og kulturform og til musikk som grunnlag for sosial samhandling, helse og rehabilitering.

For Rogaland musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

Rogaland musikkråd ble stiftet november 1977 og er partipolitisk nøytralt.

I Rogaland er det ca 40 musikkorganisasjoner representert, 25 000 aktive musikkutøvere i mer enn 600 lag innen kor, korps, orkester, folkemusikklag, trekkspillklubber, storband, band m.m.

  • Vi er det lokale musikklivets nærmeste kontakt med politikere og offentlige administrasjoner på kultur- og skolesektoren i fylket.
  • Vi arbeider for å styrke organisasjonsarbeidet i musikkorganisasjonene med bl. a. å etablere flere lokale råd.
  • Vi driver informasjonsarbeid om gode musikklokaler til øving og konserter og gjør akustikkmålinger og utarbeider rapporter for å kartlegge lokalene.
  • Vi gir prosjektstøtte til det lokale musikklivet og videreformidler fylkeskommunens driftstilskudd til de regionale musikkorganisasjonene.
  • Vi formidler voksenopplæringstilskudd til musikktiltak gjennom Musikkens studieforbund.
  • Vi tilbyr musikkundervisning i fengslene gjennom prosjektet Musikk i fengsel og frihet i samarbeid med de videregående skolene og Kriminalomsorgen, og et ute-tilbud i Stavanger i samarbeid med Stavanger Røde Kors (Nettverk etter soning).
  • Vi informerer om ulike tilskuddsordninger til musikklivet.
  • Vi driver informasjonsarbeid internt i musikklivet og eksternt mot fylkeskommunen og kommunene.
  • Vi tilbyr kurs og opplæring i musikk og andre aktuelle emner.

Organisasjonsnummer: 974 249 839

Styret Handlingsplan Vedtekter Årsmeldinger Medlemsorganisasjoner Lokale råd

Fasade nymalt

Sandvigå 7, Bjergsted, Stavanger

Rogaland musikkråd holder til i underetasjen i Sandvigå 7 i Stavanger på sjøsiden av Bjergstedparken. Der holder vi til i et kontorfellesskap sammen med flere andre musikkorganisasjoner. Vi har 2 ansatte i administrasjonen.

Kom gjerne innom for en kopp kaffe og en drøs!

Kontorfellesskapet Administrasjon

I Bjergsted finner man også Stavanger konserthus, Stavanger Symfoniorkester, UiS - Fakultetet for utøvende kunstfag, Stavanger kulturskole og Stavanger katedralskole avd. musikk, dans og drama.

Vi har et tett samarbeid med alle disse institusjonene gjennom Samarbeidsutvalget i Bjergsted.

I 2024 arrangerer vi Bjergstedfest! i kulturparken Bjergsted. Bjergstedfest! er en feiring av Kulturparken Bjergsted og et arrangement i regi av Samarbeidsutvalget i Bjergsted.