Gratis øvingslokaler

Alle som driver kurs i regi av Musikkens studieforbund har rett til gratis bruk av offentlige undervisningslokaler eller undervisningslokaler der driftsutgiftene dekkes av det offentlige.

Rogaland musikkråd administrerer gratis utleie av øvingslokaler i Bjergsted i Stavanger.

Aktiv kommune er en digital tjeneste for leie og utlån av lokaler fra kommunen. Flere kommuner i Rogaland tilbyr booking av gratis øvingslokaler gjennom denne ordningen.