Musikk i fengsel og frihet, mitt livs mest meningsfulle utfordring

-Kall det hva du vil, men for meg oppleves det som en av de viktigste oppgavene i livet mitt, sier Bård Schanche idet vi møter ham utenfor den store porten ved Stavanger fengsel. Musikkinstruktøren har lagt bak seg nok en musikkøving blant fengslets innsatte.

Bård er en av dem som jobber for Musikk i fengsel og frihet (Miff), et tilbud til mennesker som på ulike måter er avskåret fra frihet. Målet er å integrere innsatte og de som har sonet ferdig tilbake til samfunnet på en positiv måte, hvor musikk er nøkkelen til framtiden. Ordningen omfatter også et tilbud utenfor murene, når soningen er avsluttet.

Miff er et landsomfattende tilbud med støtte fra Justisdepartementet og Kriminalomsorgsdirektoratet, Helsedirektoratet og i vår region, ikke minst Musikkens studieforbund, et av de mest aktive forbundene i Vofo.

I Rogaland er det Miff-prosjekter på Åna fengsel, Stavanger fengsel, Auklend overgangsbolig og K46. Etter hvert planlegges også det samme tilbudet på sikkerhetsposten på SUS.

Bård Schanche driver variert med gitarundervisning og gruppeundervisning, band og musikkproduksjon. Han er stolt over deltakernes engasjement, og gleder seg over at de finner mening i nettopp dette.

-Men minst like mye som musikk, handler det om mestring, læring og rehabilitering. Målet er å integrere innsatte og dem som har sonet ferdig tilbake til samfunnet på en positiv måte, og med musikk som verktøy, sier Bård som er opptatt av at alle kan være med. Det vil si at det ikke er nødvendig å ha spilt før.

Om du er musikkinteressert og kjenner navnet Bård Schanche fra før, er ikke det rart. Han var i mange år medlem i Sandnes-gruppen Ingenting. Etter rockekarrieren er det altså Miff som tar det meste av tiden hans. Ikke rart det, for så snart én øving er over, er han klar for den neste.

Tekst og foto: Morten Helliesen, regionkonsulent i VOFO Rogaland (Voksenopplæringsforbundet Rogaland)