Søknadskjema prosjektstøtte

Søker er

Prosjektbeskrivelsen kan enten skrives her eller lastes opp som fil.

Kun komplette søknader innsendt innen tidsfristen vil bli behandlet. Det er ikke nødvendig å sende vedlegg utover de som er spesifisert. Rogaland musikkråd forbeholder seg retten til å be om ytterligere informasjon.

Rapport og signert prosjektregnskap må være innlevert senest innen seks måneder etter at prosjektet er gjennomført. Rapportskjemaet finner man på musikkrådets sider.