Søknadskjema prosjektstøtte

Søker er

Maksimum filstørrelse: 30MB

Maksimum filstørrelse: 30MB

Personopplysninger (GDPR): Når du søker på en av våre tilskuddsordninger må du oppgi personlig informasjon som navn, adresse og kontonummer, i tillegg til informasjon om prosjektet/tiltaket. Vi ber bare om informasjon som er nødvendig for oss å ha for å kunne vurdere søknaden eller utbetale innvilget tilskudd. Vi oppbevarer informasjonen så lenge det er nødvendig for saksbehandlingen, forvaltningspraksis og regelverk.

Kun komplette søknader innsendt innen tidsfristen vil bli behandlet. Det er ikke nødvendig å sende vedlegg utover de som er spesifisert. Rogaland musikkråd forbeholder seg retten til å be om ytterligere informasjon.

Rapport og signert prosjektregnskap må være innlevert senest innen seks måneder etter at prosjektet er gjennomført. Rapportskjemaet finner man på musikkrådets sider.