Lokaler til kultur

Å ha tilgang til egnede lokaler er den viktigste enkeltfaktoren for å sikre et levende kulturliv over hele landet.

Derfor utfører vi akustikkmålinger av lokaler som brukes til musikk og vi samarbeider med Kulturalliansen om å få utført kartlegging av kulturlokaler i Rogaland.

Musikklokaler

Egnede øverom gir bedre musikalsk kvalitet, økt rekruttering og bedre arbeidsmiljø og trivsel.

Bestill akustikkmåling her.

Kulturlokaler

Gjennom et samarbeid med Kulturalliansen har Norsk musikkråd utviklet et registreringsverktøy og en database for hele det frivillige kulturlivet. Hensikten er etter hvert å få en nasjonal oversikt over de lokalene som brukes av det frivillige lokale kulturlivet.

I Rogaland er det blitt gjennomført en kartlegging av kulturlokaler i Time og i Strand kommune. Stavanger kommune blir kartlagt i løpet av 2024.