Administrasjon

Rogaland musikkråd holder til i underetasjen i Sandvigå 7 i Stavanger på sjøsiden av Bjergstedparken. Der holder vi til i et kontorfellesskap sammen med administrasjonene til BandOrg, De Unges Orkesterforbund Rogaland (UNOF), Musikk fra livets begynnelse, NMF Rogaland, MaiJazz og Stavanger Jazzforum. I Bjergsted finner man også Stavanger konserthus, Stavanger Symfoniorkester, Fakultetet for utøvende kunstfag, Stavanger kulturskole, Stavanger katedralskole avd. musikk, dans og drama og Norsk lydinstitutt.

Liv Portrett 2

Liv Tjemsland
Daglig leder 100%

E-post: liv.tjemsland@musikk.no
Tlf. kontor: 51 84 66 55, mob. 410 91 198

Hovedområder: Informasjonsarbeid, akustikkmålinger og musikklokaler, Miff-prosjekter, lokale musikkråd, lyttekurs og konsertreiser.

Anita Dahl

Anita W. Dahl
Konsulent 50%

E-post: anita.dahl@musikk.no
Tlf. kontor: 51 84 66 52 , mob. 958 04 621
(Kontortid tirsdag og torsdag 09:00-15:30 og fredag 09:00-12:30)

Hovedområder: Saksbehandling, veiledning og oppfølging i forbindelse med voksenopplæringskurs, markedsføring og 10% adm. ressurs for Rogaland sangerforum.