Administrasjon

Rogaland musikkråd holder til i underetasjen i Sandvigå 7 i Stavanger på sjøsiden av Bjergstedparken. Der holder vi til i et kontorfellesskap sammen med administrasjonene til BandOrg, De Unges Orkesterforbund Rogaland (UNOF), Musikk fra livets begynnelse, NMF Rogaland, Rogaland sangerforum, Norsk kulturskoleråd Rogaland, MaiJazz og Stavanger Jazzforum.

I Bjergsted finner man også Stavanger konserthus, Stavanger Symfoniorkester, UiS - Fakultetet for utøvende kunstfag, Stavanger kulturskole og Stavanger katedralskole avd. musikk, dans og drama.

Liv oktober 2022 2

Liv Tjemsland
Daglig leder 100%

E-post: liv.tjemsland@musikk.no
Tlf. kontor: 51 84 66 55, mob. 410 91 198

Hovedområder: Informasjonsarbeid, akustikkmålinger og musikklokaler, Miff-prosjekter, lokale musikkråd, lyttekurs og konsertreiser.

Anita oktober 22

Anita W. Dahl
Rådgiver 60%

E-post: anita.dahl@musikk.no
Tlf. kontor: 51 84 66 52 , mob. 958 04 621
(Kontortid tirsdag, torsdag og fredag 09:00-15:30)

Hovedområder: Saksbehandling, veiledning og oppfølging i forbindelse med voksenopplæringskurs, videreutvikling av prosjekter, fakturering, markedsføring og 10% adm. bistand for Rogaland sangerforum.

IMG 5142

Petro Sokach

Regionkoordinator for "Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger"

E-post: petro@musikk.no

Tlf. : 991 58 702

Petro Sokach er ansatt som regionkoordinator i en 40% prosjektstilling fra 1.august 2022 og ut året for å arbeide med prosjektet «Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger».

Prosjektet skal legge til rette for deltakelse for flyktninger fra Ukraina i det frivillige musikk- og kulturlivet i Rogaland. Formålet er å skape fellesskap, tillit og tilhørighet for ukrainske flyktninger i lokalsamfunnet, ved å delta i frivillig baserte kulturaktiviteter.