Administrasjon

Liv oktober 2022 2

Liv Tjemsland, daglig leder i Rogaland musikkråd

Liv Tjemsland
Daglig leder 100%

E-post: liv.tjemsland@musikk.no
Tlf. kontor: 51 84 66 55, mob. 410 91 198

Hovedområder: Informasjonsarbeid, akustikkmålinger og musikklokaler, Miff-prosjekter, lokale musikkråd, lyttekurs og konsertreiser.

Anita oktober 22

Anita W. Dahl
Rådgiver 100%

E-post: anita.dahl@musikk.no
Tlf. kontor: 51 84 66 52 , mob. 958 04 621

Hovedområder: Saksbehandling, veiledning og oppfølging i forbindelse med voksenopplæringskurs, utleie av øvingsrom i Bjergsted 2, videreutvikling av prosjekter, fakturering, markedsføring og 10% adm. bistand for Rogaland sangerforum.