Kartlegging av kulturlokaler

I Rogaland er det blitt gjennomført en kartlegging av kulturlokaler i Time og i Strand kommune. Stavanger kommune blir kartlagt i løpet av 2024.

Resultater fra kartleggingen

Resultatene fra kartleggingene og akustikkmålingene legges fortløpende inn i hver sin database. Databasene er søkbare og åpne for alle.

Når en kommune er ferdig kartlagt utarbeides det kommunerapporter.

Ferdige kommunerapporter legger vi ut her.