Medlemsorganisasjoner

Organisasjoner som er medlem i Norsk musikkråd eller Musikkens studieforbund, er automatisk medlem av Rogaland musikkråd. Bare et fåtall av organisasjonene i Norsk musikkråd og/eller Musikkens studieforbund har eget fylkesledd i Rogaland. De fleste har imidlertid ett eller flere lag eller kontaktpersoner som Rogaland musikkråd forholder seg til.

AKKS Stavanger - Opplæringsorganisasjon i rock, prioriterer opplæring av jenter. Har eget kontor og kursvirksomhet i Stavanger. Daglig leder AKKS Stavanger er Ida Collett Belle.

BandOrg – Norges største interesseorganisasjon for i band i Norge. Har ikke fylkesledd i Rogaland, men BandOrg sin sentraladministrasjon som holder sted i Stavanger ivaretar dette ansvaret. BandOrg driver bl.a. med tilskuddsforvaltning, interessepolitisk arbeid og kurs. Daglig leder er Jo Tandrevold.

CREO - Fagforening for musikere, kantorer, organister og musikkpedagoger. MFO Rogaland er fylkesledd. Eddie Andresen er leder.

De Unges Orkesterforbund (UNOF Rogaland). Egen fylkesavdeling med Sindre Lyslo som daglig leder i en deltidsstilling.

Dissimilis - Musikkopplæring for og med mennesker med spesielle behov. I Sandnes ble det høsten 2015 startet opplæringstilbud innenfor sang og musisering for multifunksjonshemmede, "Krafttak for inkluderende musikk". Kontaktperson i Sandnes er Halvdan Presthus.

ESTA-Norge er den norske seksjonen av ESTA, og har som formål å fremme pedagogiske, kunstneriske og vitenskapelige interesseområder i forbindelse med undervisning og utøving på strykeinstrument. Ingen kontaktperson i Rogaland.

Folkeakademienes Landsforbund (Folkeakademiet Rogaland) – Står bak ulike kulturelle arrangement med kulturformidling som mål. Siw Johannessen er daglig leder i Folkeakademiet Rogaland. Det er 7 lokallag.

FolkOrg Organisasjon for folkemusikk og folkedans. Haugesund Spelemannslag og Vibå Spelemannslag er medlemmer. Vibå Spelemannslag er nærmest å betrakte som et fylkesledd og har Per Søyland som leder.

Foreningen for Klassisk Gitar i Norge - ble stiftet i 2014 og er en ideell, landsdekkende organisasjon som drives på frivillig basis. Den har som formål å fremme interessen for klassisk gitar i Norge, skape et nasjonalt nettverk for klassiske gitarister og gitarpedagoger, og å stimulere til samarbeid, konsertvirksomhet og informasjonsutveksling.

Foreningen norske kordirigenter (FONOKO) - Sammenslutning av kordirigenter. Ikke fylkesledd, men flere medlemmer i Rogaland.

JM Norway er den norske seksjonen av Jeunesses Musicales International (JMI) – verdens største internasjonale nettverk for musikk og ungdom. Guttorm Andreasen, Stavanger, er styremedlem.

Klassisk – Organisasjon for konsertarrangører, festivaler og arrangerende ensembler innen den klassiske sjanger; Stavanger Kammermusikkfestival, Fartein Valen-festivalen (Haugesund), Norwegian Youth Chamber Music Festival (NYCMF), INSIMUL, Kutin konsertforening, MUNOR musikkselskapet Norvegen og Stavanger Symfoniorkester.

Korpsnett Norge - Organisasjonen har 5 medlemskorps i Rogaland, men ikke fylkesledd.

Musikk i skolen - Organisasjon for lærere og andre som er opptatt av musikkens stilling i skolen. Har ikke fylkesledd.

Musikk fra livets begynnelse – er en landsomfattende musikkfaglig organisasjon som har sitt hovedkontor i Stavanger. MLB jobber for at barn 0-6 år skal få et godt musikalsk tilbud sammen med sine voksne. Medlemsmassen består hovedsakelig av musikkpedagoger og barnehageansatte. Organisasjonen er aktiv i ulike prosjekter, de arrangerer kurs for ledere og står bak utgivelsen av fagbladet Ride Ranke. Daglig leder er Bodvild Solheim.

Musikkpedagogene Norge – Har ikke fylkesledd i Rogaland.

Norges Kirkesangforbund (Stavanger) - Organisasjon av kirkekor for voksne. Landssekretariatet ligger i Stavanger med Ragnhild Hadland som daglig leder. Fylkesledd er Norges Kirkesangforbund Stavanger med Ole Hodnefjell som leder.

Norges Korforbund – I Rogaland er det to distriktsledd; Norges Korforbund Rogaland med Marit Husebø som leder og Norges Korforbund Haugaland med Arne Andreassen som leder.

Norges Musikkorps Forbund (NMF Rogaland) har regionalt ledd med 2 ansatte i 2 årsverk. I Rogaland er det 145 medlemskorps og 5463 medlemmer (per 31.12.2019). Daglig leder er Karoline Melstveit.

Norsk Americana Forum - vil fremme, utvikle og ivareta musikksjangeren "Americana” og beslektede musikkformers vilkår i Norge. NAM skal være et seriøst forum og kompetansesenter for Americana-musikken ved å spre kunnskap om, øke forståelsen for og interessen for Americana og beslektede musikkformer. Formålet skal oppnås gjennom ulike aktiviteter.

Norsk Bluesunion – Jæren Bluesklubb, Sandnes Bluesklubb og Stavanger Blues Club. Styremedlem sentralt er Bente Bårseth i Jæren Bluesklubb, og varamedlem er Svein Terje Pisani Førland i Stavanger Blues Club.

Norsk Countrymusikk Forbund – Har ikke fylkesledd i Rogaland.

Norsk Dobbeltrørlag - er en frivillig organisasjon som skal være en arena for profesjonelle utøvere og pedagoger, amatører, elever og andre interesserte der det spres kunnskap om instrumentene, deres litteratur og om rørlaging. DOR vil legge særskilt vekt på rekruttering og utdanning av nye generasjoner oboister og fagottister.

Norsk forening for musikkterapi – Har ikke fylkesledd i Rogaland.

Norsk instrumentmakerforening - er interesseorganisasjon for instrumentmakere i Norge som arbeider for økt synlighet for faget, kompetanseheving på tvers av instrument-grupper, styrking av premissene som muliggjør utøvelse av dette håndverket i Norge, rekruttering, økt omsetning av håndbygde instrumenter og bevissthet om de etiske sider ved musikkinstrumentnæringen.

Norsk jazzforum (Stavanger jazzforum) – Helleik Kvinnesland er daglig leder i Stavanger jazzforum. Norsk jazzforum har flere storband, arrangører og enkeltmusikere i Rogaland som medlemmer.

Norsk kammermusikkforbundHar ikke fylkesledd i Rogaland.

Norsk Mandolin- og balalaikaorkesterforbund – Ett mandolinorkester i Rogaland, Tysvær mandolinorkester. Kontaktpersoner Liv Marie Aursland og Elin Erland Hagen.

Norsk munnspillforum Rogaland – Styreleder og kontaktperson i Rogaland er Alice Asbjørnsen.

Norsk musikkbibliotekforeningKontaktperson er Olav Nilsen ved Musikk- og filmbiblioteket ved Stavanger bibliotek.

Norsk Sangerforbund (Rogaland Sangerforbund) – Fylkesledd med Ragnhild McInally som styreleder.

Norsk sangerforum (Rogaland sangerforum) - Fylkesledd med Mona Martinsen som styreleder.

Norsk Suzukiforbund – Har ikke medlemslag i Rogaland lengre.

Norsk viseforum – Har ikke fylkesledd, men medlemslag og klubber i Stavanger, Jæren og Egersund.

Norske Konsertarrangører – 25 arrangører som medlemmer i Rogaland.

Norske symfoniorkestres landsforbund (NASOL) – I Rogaland er det fire medlemsorkestre; Stavanger Amatørsymfoniorkester, Sandnes Symfoniorkester, Jæren Symfoniorkester og Nord-Rogaland Symfoniorkester. Det er ikke fylkesledd, men Kjersti Egenberg fra Stavanger Amatørsymfoniorkester er varamedlem sentralt.

Norske Trekkspilleres Landsforbund (NTL-Rogaland) - Egen fylkesavdeling med Tore Koppang som leder.

NyMusikks komponistgruppe - er en medlemsdrevet forening for komponister og lydkunstnere i Norge. NMK vil bygge bro mellom etableringsfase og profesjonelt liv for komponister og lydkunstnere gjennom å skape muligheter for bestillingsverk, prosjekter og samarbeid i et dynamisk miljø.

Pascal Norge har som formål å lage helsefremmende kulturaktiviteter for alle. Hovedmålgruppe er alle med bistandsbehov. Det er ingen kontaktperson i Rogaland.

Samspill International Music Network er en interesseorganisasjon for profesjonelle, internasjonale utøvere, bosatt i Norge. Formålet er å fremme mangfoldet innen musikk- og beslektede uttrykk, og utøverne av disse.

Ung i kor Vest er for Rogaland og Vestland med base i Bergen. UiK Vest har 22 medlemskor i Rogaland.

Ung kirkesang (Ung kirkesang Vest) har Susanne Rodveld Haugland som styreleder og Tuva Ystad Gederø er organisasjonskonsulent.

Via denne lenken finner du oversikten over alle medlemsorganisasjonene sentralt:
http://www.musikk.no/organisasjoner