Medlemsorganisasjoner

Organisasjoner som er medlem i Norsk musikkråd eller Musikkens studieforbund, er automatisk medlem av Rogaland musikkråd. Bare et fåtall av organisasjonene i Norsk musikkråd og/eller Musikkens studieforbund har eget fylkesledd i Rogaland. De fleste har imidlertid ett eller flere lag eller kontaktpersoner som Rogaland musikkråd forholder seg til.

AKKS
Stavanger - Opplæringsorganisasjon i rock, prioriterer opplæring av jenter. Har eget kontor og kursvirksomhet i Stavanger. Daglig leder AKKS Stavanger er Ida Collett Belle.
BandOrg – Norges største interesseorganisasjon for i band i Norge. Har ikke fylkesledd i Rogaland, men BandOrg sin sentraladministrasjon som holder sted i Stavanger ivaretar dette ansvaret. BandOrg driver bl.a. med tilskuddsforvaltning, interessepolitisk arbeid og kurs. Daglig leder er Jo Tandrevold.
CREO - Fagforening for musikere, kantorer, organister og musikkpedagoger. MFO Rogaland er fylkesledd. Eddie Andresen er leder.
De Unges Orkesterforbund (UNOF Rogaland). Egen fylkesavdeling med Sindre Lyslo som daglig leder i en deltidsstilling.
Dissimilis
- Musikkopplæring for og med mennesker med spesielle behov. I Sandnes ble det høsten 2015 startet opplæringstilbud innenfor sang og musisering for multifunksjonshemmede, "Krafttak for inkluderende musikk". Kontaktperson i Sandnes er Halvdan Presthus.
ESTA-Norge er den norske seksjonen av ESTA, og har som formål å fremme pedagogiske, kunstneriske og vitenskapelige interesseområder i forbindelse med undervisning og utøving på strykeinstrument. Ingen kontaktperson i Rogaland.
Folkeakademienes Landsforbund (Folkeakademiet Rogaland) – Står bak ulike kulturelle arrangement med kulturformidling som mål. Siw Johannessen er daglig leder i Folkeakademiet Rogaland. Det er 7 lokallag.
FolkOrg Organisasjon for folkemusikk og folkedans. Haugesund Spelemannslag og Vibå Spelemannslag er medlemmer. Vibå Spelemannslag er nærmest å betrakte som et fylkesledd og har Per Søyland som leder.
Foreningen norske kordirigenter (FONOKO) - Sammenslutning av kordirigenter. Ikke fylkesledd, men flere medlemmer i Rogaland.
JM Norway er den norske seksjonen av Jeunesses Musicales International (JMI) – verdens største internasjonale nettverk for musikk og ungdom. Guttorm Andreasen, Stavanger, er styremedlem.
Klassisk
– Organisasjon for konsertarrangører; Stavanger Kammermusikkfestival, Fartein Valen-festivalen (Haugesund), Norwegian Youth Chamber Music Festival (NYCMF).
Korpsnett Norge - Organisasjonen har 5 medlemskorps i Rogaland, men ikke fylkesledd.
Kulturforbundet
Delta –Yrkesorganisasjon for de som arbeider i kulturlivet; bibliotek, kunst- og kulturformidling, musikk, dans, drama, visuelle fag og museum. Ingen kontaktperson oppgitt i Rogaland.
Musikk i skolen - Organisasjon for lærere og andre som er opptatt av musikkens stilling i skolen. Har ikke fylkesledd.
Musikk fra livets begynnelse – er en landsomfattende musikkfaglig organisasjon som har sitt hovedkontor i Stavanger. MLB jobber for at barn 0-6 år skal få et godt musikalsk tilbud sammen med sine voksne. Medlemsmassen består hovedsakelig av musikkpedagoger og barnehageansatte. Organisasjonen er aktiv i ulike prosjekter, de arrangerer kurs for ledere og står bak utgivelsen av fagbladet Ride Ranke. Daglig leder er Bodvild Solheim.
Musikkpedagogene Norge – Har ikke fylkesledd i Rogaland.
Norges Kirkesangforbund (Stavanger) - Organisasjon av kirkekor for voksne. Landssekretariatet ligger i Stavanger med Ragnhild Hadland som daglig leder. Fylkesledd er Norges Kirkesangforbund Stavanger med Ole Hodnefjell som leder.
Norges Korforbund – I Rogaland er det to distriktsledd; Norges Korforbund Rogaland med Marit Husebø som leder og Norges Korforbund Haugaland med Arne Andreassen som leder.
Norges Musikkorps Forbund (NMF Rogaland) har regionalt ledd med 2 ansatte i 2 årsverk. I Rogaland er det 145 medlemskorps og 5463 medlemmer (per 31.12.2019). Daglig leder er Lilli Anne Jacobsen Grong, og styreleder er Ralf Husebø.
Norsk Bluesunion – Jæren Bluesklubb, Sandnes Bluesklubb og Stavanger Blues Club. Styremedlem sentralt er Bente Bårseth i Jæren Bluesklubb, og varamedlem er Svein Terje Pisani Førland i Stavanger Blues Club.
Norsk Countrymusikk Forbund – Har ikke fylkesledd i Rogaland.
Norsk forening for musikkterapi – Har ikke fylkesledd i Rogaland.
Norsk jazzforum (Stavanger jazzforum) – Helleik Kvinnesland er daglig leder i Stavanger jazzforum. Norsk jazzforum har flere storband, arrangører og enkeltmusikere i Rogaland som medlemmer.
Norsk kammermusikkforbundHar ikke fylkesledd i Rogaland.
Norsk Mandolin- og balalaikaorkesterforbund – Ett mandolinorkester i Rogaland, Tysvær mandolinorkester. Kontaktpersoner Liv Marie Aursland og Elin Erland Hagen.
Norsk munnspillforum
Rogaland – Styreleder og kontaktperson i Rogaland er Alice Asbjørnsen.
Norsk musikkbibliotekforeningKontaktperson er Olav Nilsen ved Musikk- og filmbiblioteket ved Stavanger bibliotek.
Norsk Sangerforbund (Rogaland Sangerforbund) – Fylkesledd med Ragnhild McInally som styreleder.
Norsk sangerforum (Rogaland sangerforum) - Fylkesledd med Mona Martinsen som styreleder.
Norsk Suzukiforbund – Har ikke medlemslag i Rogaland lengre.
Norsk viseforum – Har ikke fylkesledd, men medlemslag og klubber i Stavanger, Jæren og Egersund.
Norske Konsertarrangører – 25 arrangører som medlemmer i Rogaland. Mariann Bjørnelv, daglig leder i Folken, er styremedlem.
Norske symfoniorkestres landsforbund (NASOL) – I Rogaland er det fire medlemsorkestre; Stavanger Amatørsymfoniorkester, Sandnes Symfoniorkester, Jæren Symfoniorkester og Nord-Rogaland Symfoniorkester. Det er ikke fylkesledd, men Kjersti Egenberg fra Stavanger Amatørsymfoniorkester er styremedlem sentralt.
Norske Trekkspilleres Landsforbund (NTL-Rogaland) - Egen fylkesavdeling med Tore Koppang som leder.
Pascal Norge har som formål å lage helsefremmende kulturaktiviteter for alle. Hovedmålgruppe er alle med bistandsbehov. Det er ingen kontaktperson i Rogaland.
Samspill
er en interesseorganisasjon for profesjonelle, internasjonale utøvere, bosatt i Norge. Formål er å fremme mangfoldet innen musikk- og beslektede uttrykk, og utøverne av disse.
Ung i kor
Vest er for Rogaland og Vestland med base i Bergen. UiK Vest har 22 medlemskor i Rogaland.
Ung kirkesang (Ung kirkesang Stavanger) har Edgar Hansen som styreleder og Tuva Ystad Gederø er organisasjonskonsulent.

Via denne lenken finner du oversikten over alle medlemsorganisasjonene sentralt:
http://www.musikk.no/organisasjoner