Fond, stipend og andre støtteordninger

Her er en oversikt over støtteordninger som er aktuelle for musikklivet i Rogaland.

Stipend

Kjenner du til andre støtteordninger som burde vært listet opp på denne siden?

Send oss et tips på rogaland@musikk.no