Trøndelag
musikkråd

Hoy lyd sendes ut

Nyhet

Vi har kåret vinnere i vår akustikkmålingskonkurranse!

Vi har delt ut 3 fullfinansierte målinger (verdi kr. 6.500 pr måling) til frivillige lag og foreninger!