A.O. Vinje-jubileet 2018

Aasmund Olavsson Vinje blei fødd i Vinje 6. april 1818. Han var ein diktar, talar og journalist som ingen var likegyldig til i si samtid. I dag er han ein av dei mest folkekjære diktarane våre. Dikt og songar som «Blåmann», «Våren» og «Ved Rondane» vert framleis brukte til kvardag og fest.

Kulturlivet i Telemark er med og feirer 200-årsjubileet for denne store og markante diktaren med nye arrangement av dei mest kjende sangane hans tilrettelagt for korps, kor og solistar. Arrangementa skal stimulere til samarbeid mellom kor og korps rundt om i landet i jubileumsåret. Vi håper at musikklivet rundt om i bygd og by vil  vere med å hylle diktaren med konsertar og kulturarrangement.

Telemark fylkeskommune, Frifond kompetanse, Vinje kommune og Telemark kulturnettverk er tilskotsytarer.

Notemateriell kan du bestille  her.

A.O. Vinje-jubileet 2018- les heile saka

Ny daglig leder i Telemark kulturnettverk

Fra 1. september 2017 er Camilla Berg Rindahl ny daglig leder i Telemark kulturnettverk. Camilla er 29 år og kommer opprinnelig fra fiskeværet Husøy i Senja. Hun flyttet til Telemark i 2010 og bor på et lite småbruk i Skien kommune sammen med familien sin. Camilla er en person som liker utfordringer og trives best når hun har flere baller i luften samtidig. Om den nye stillingen sin sier hun at det er drømmejobben å kunne kombinere kultur og politikk, og gleder seg til å ta fatt på oppgavene som ligger til stillingen.

Ny daglig leder i Telemark kulturnettverk- les heile saka

Nytt medlem i Telemark kulturnettverk!

Styret i Telemark kulturnettverk tok i styremøte 14.02.18 opp Telemark folkemusikksenter som nytt medlem.

Telemark folkemusikksenter er en partipolitisk uavhengig interesse-, kompetanse- og samarbeidsorganisasjon for folkemusikk og -dans i Telemark og Agder. Organisasjonen ble stiftet i 2015 av Telemarkfestivalen, Telemark folkemusikklag, Folkemusikkarkivet i Telemark og Telemark kulturnettverk og har kontoradresse Bø i Telemark. Nettadresse: www.telemusikk.no

Folkemusikksenteret skal arbeide for å legge forholdene til rette for de som driver med folkemusikk og -dans i Telemark og Agder. Organisasjonen skal spre kunnskap om feltet, bidra til aktivitet, utvikling og synliggjøring og stimulere til samarbeid mellom aktørene.

Vi hilser Telemark folkemusikksenter hjertelig velkommen som medlem hos oss, og ønsker dem lykke til i det viktige arbeidet!

Norsjø kammermusikkfest

er ein kammermusikkfestival på eit nasjonalt nivå for talentfulle musikkstudentar. Festivalen har ein tydeleg ungdomsprofil både når det gjeld utøvarar og musikalsk leiing. Første festivalen vart gjennomført i slutten av april 2014.
TKN  har vedtatt å vere med å stifte, delta i styre og drift samt vere aktivt med å utvikle festivalen.

I 2017 går festivalen av stabelen i perioden 24. - 29. april.

Nettsidene til Norsjø kammermusikkfest.

Kontakt oss

Telemark kulturnettverk
Gullbringvegen 34, 3800 Bø
Tlf: 35 06 06 80
E-post: telemark@musikk.no
Organisasjonsnummer: 971 325 704

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART