Ledig stilling som dagleg leiar i Telemark kulturnettverk

Telemark kulturnettverk er eit fylkesledd av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund, og er eit samarbeids- og serviceorgan for musikk- og kulturlivet i fylket.

Vår daglege leiar i Telemark kulturnettverk går av med pensjon, og vi søkjer difor etter ny dagleg leiar i 80 % stilling.  Dagleg leiar står for den daglege drifta og set i verk styrets vedtak.
Vi tilbyr ein spennande arbeidsplass der den nye leiaren vil kunne vere med å påverke framtidas kulturliv i Telemark.

Fordjupingsprogram i folkemusikk

Kulturskulane vil frå 2017 innføre ein ny rammeplan. Undervisninga skal organiserast med ulik profil og målsetting: grunnprogram, kjerneprogram og fordypningsprogram. Kulturskulen i Bø og Telemark folkemusikksenter ønskjer å sette i gong fordjupningsprogram i folkemusikk som eit pilotprosjekt. Vi meiner det er for få elever i kvar enkelt kommune til at en kan få til et optimalt fordjupningsprogram for aktuelle elevar. Dei aller fleste utøvarane på folkemusikk er tilknytta eit lag, men mange mottar undervisning på instrument gjennom kulturskulen. Målet med dette tilbodet er å samle interessert og motivert ungdom i alderen 13-18 år til jamnleg undervisning i grupper på 3-5 elevar.

Les meir på sidene til Telemark folkemusikksenter. 

Komp-midler for 2017 er fordelt

Bandleirer og -seminarer, storband, folkemusikklag og organisasjoner over hele landet har gjennom KOMP fått støtte til kurs i 2017. Det kom inn 161 søknader, og 97 av disse ble tildelt støtte. Fordelingsutvalget hadde kr 1,6 millioner til disposisjon.

Komp-midler for 2017 er fordelt- les heile saka

Kontakt oss

Telemark kulturnettverk
Gullbringvegen 34, 3800 Bø
Tlf: 35 06 06 80
E-post: telemark@musikk.no
Organisasjonsnummer: 971 325 704

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART