15. – 17. September 2017: Landskonferanse for lokale musikkråd m.fl.

Hurdalssjøen HotellVelkommen til en kreativ og matnyttig landskonferanse for lokale musikkråd, kulturråd, kulturnettverk mm på naturskjønne Hurdalsjøen konferansehotell. Årets konferanse har fått tittelen Det offentlige som ressurs for det frivillige - Det frivillige som ressurs for det offentlige.

 


 

Norsjø kammermusikkfest

er ein kammermusikkfestival på eit nasjonalt nivå for talentfulle musikkstudentar. Festivalen har ein tydeleg ungdomsprofil både når det gjeld utøvarar og musikalsk leiing. Første festivalen vart gjennomført i slutten av april 2014.
TKN  har vedtatt å vere med å stifte, delta i styre og drift samt vere aktivt med å utvikle festivalen.

I 2017 går festivalen av stabelen i perioden 24. - 29. april.

Nettsidene til Norsjø kammermusikkfest.

Fordjupingsprogram i folkemusikk

Kulturskulane vil frå 2017 innføre ein ny rammeplan. Undervisninga skal organiserast med ulik profil og målsetting: grunnprogram, kjerneprogram og fordypningsprogram. Kulturskulen i Bø og Telemark folkemusikksenter ønskjer å sette i gong fordjupningsprogram i folkemusikk som eit pilotprosjekt. Vi meiner det er for få elever i kvar enkelt kommune til at en kan få til et optimalt fordjupningsprogram for aktuelle elevar. Dei aller fleste utøvarane på folkemusikk er tilknytta eit lag, men mange mottar undervisning på instrument gjennom kulturskulen. Målet med dette tilbodet er å samle interessert og motivert ungdom i alderen 13-18 år til jamnleg undervisning i grupper på 3-5 elevar.

Les meir på sidene til Telemark folkemusikksenter. 

Norsk musikkråds normer og anbefalinger - 2017-utgaven er klar

2017-utgaven av "Norsk musikkrås normer og anbefalinger for lokaler til musikkformål" er klar. I tillegg til mindre oppdateringer (bl.a. ny versjon av kartet over steder som er målt) har det kommet en presisering om at Norsk Standards kategori "øvecelle" ikke er egnet til musikkundervisning - dette er øverom til egenøving for 1-2 utøvere. Videre er det kommet en presisering at etterklangstiden for korpsøvelokaler bør ligge i nedre halvdel av det som NS8178 fastsetter.

Norsk musikkråds normer og anbefalinger - 2017-utgaven er klar- les heile saka

Kontakt oss

Telemark kulturnettverk
Gullbringvegen 34, 3800 Bø
Tlf: 35 06 06 80
E-post: telemark@musikk.no
Organisasjonsnummer: 971 325 704

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART