Støtte til kurs

KOMP

Komp gir støtte til kursvirksomhet og andre kompetansehevende tiltak for musikere og arrangørerer innenfor det rytmiske feltet.

KOMP tildeles gjennom Kulturdepartements disponering av overskuddet til Norsk tipping. Årlig avsettes 1,5 millioner kroner til KOMP. Formålet med KOMP er å stimulere til kortere opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak som styrker og utvikler aktivitet, utøvelse og kvalitet innenfor de rytmiske sjangerne som rock, jazz, norsk og samisk folkemusikk, verdensmusikk, blues, viser, hiphop etc.

Målgruppe:

Organisasjoner og lag, frittstående grupper, band-sammenslutninger, kulturskoler og andre kommunale kulturaktører innenfor de rytmiske sjangerne. KOMP fordeles av et eget Fordelingsutvalg. Utvalgets medlemmer er nominert fra de rytmiske organisasjonene. Fordelingsutvalget – KOMP – 2020–2021 består av:

  • Solfrid Gjeldokk, FolkOrg
  • Jo Tandrevold, BandOrg
  • Aleksander Haugen, Norsk jazzforum
  • Christin Sund, NMR/sekretær for Fordelingsutvalget

Fordelingsutvalget har vedtatt fordeling av årets rammetilskudd. Det er ikke nødvendig å akseptere innvilgede tilskudd. Rapportmodulen i søknadsportalen blir åpnet for innsending av rapport i juni. Siste frist for å sende inn rapport er 15. desember 2022. Se her for informasjon om tilskuddsordninger:https://www.musikk.no/nmr/nyhe...