Kulturrom (tidligere MUO)

Tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler

Kulturrom

Kulturrom (tidligere Musikkutstyrsordningen) skal sikre tilgang til rom med gode tekniske vilkår for øving og fremføring av musikk, teater og dans over hele landet.

Det er to søknadsfrister i året; 1.mars og 1.september.

Hva gir Kulturrom støtte til?
- Fremføringsutstyr
- Øvingsutstyr
- Bygg og akustisk utbedring av arenaer

Hvem kan søke?

- Søkere til tilskuddsområdet fremføringsutstyr kan være for eksempel klubber, foreninger, ensembler, spellemannslag, storband, kor, korps, orkestre, teatergrupper og liknende virksomheter som arrangerer konserter og forestillinger innen musikk og scenekunst.

- Søkere til tilskuddsområdet øvingsutstyr kan for eksempel være bandkollektiv, ensembler, spellemannslag, storband, kor, korps, orkestre, teatergrupper, spel, revy-grupper og liknende sammenslutninger som disponerer øvingslokale til felles benyttelse.

- Søkere til tilskuddsområdet bygg og akustisk utbedring av arenaer kan være utøverfellesskap, arrangører og kulturarenaer. Det kan søkes støtte til akustisk forprosjektrapport utarbeidet av fagakustiker for kartlegging av de akustiske forholdene, lydisolerende og romakustiske tiltak i lokaler til øving og fremføring og bygging av lokaler til øving.

Kulturrom skiller mellom utøverfellesskap, arrangør og kulturarena. Eksempler på utøverfellesskap er bandkollektiv, ensembler, spellemannslag, storband, kor, korps, orkestre, teatergrupper, spel, revy-grupper og liknende virksomheter/sammenslutninger som disponerer øvingslokale til felles benyttelse. Eksempler arrangører er klubber, bandkollektiv, ensembler, spellemannslag, storband, kor, korps, orkestre, teatergrupper, spel og revy-grupper og liknende. Eksempler på kulturarenaer er spillesteder, kulturhus, øvingsanlegg og andre lokaler som benyttes til fremføring og utøvelse.

For mer informasjon, kriterier og dokumenteringskrav, gå til Kulturroms hjemmesider: kulturrom.no.