Les mer om musikk i fengsel og frihet

Miff Ravneberget

Sommerkonsert i Ravneberget fengsel

Musikk i fengsel og frihet (MIFF) er et musikktilbud til innsatte i fengsel og etter soning. Det overordnede målet med prosjektet er å gjøre de innsatte bedre rustet til å mestre hverdagslivet etter løslatelse, å stimulere til et rusfritt liv. Prosjektet er en del av et nasjonalt prosjekt drevet av Musikkens studieforbund.

I Østfold har vi for tiden musikktilbud til innsatte i Halden fengsel, avd. Sarpsborg, Ravneberget fengsel og Indre Østfold fengsel. Vi har også musikktilbud ved rusinstitusjonen Phoenix Haga i samarbeid med Kulturdråpen.

Her er er hjemmesiden til Musikk i fengsel og frihet.