Les mer om musikk i fengsel og frihet

Miff Ravneberget

Sommerkonsert i Ravneberget fengsel

Musikk i fengsel og frihet (MIFF) er et musikktilbud til innsatte i fengsel og etter soning. Det overordnede målet med prosjektet er å gjøre de innsatte bedre rustet til å mestre hverdagslivet etter løslatelse, å stimulere til et rusfritt liv. Prosjektet er en del av et nasjonalt prosjekt drevet av Musikkens studieforbund.

I Østfold har vi for tiden musikktilbud til innsatte i Halden fengsel, avd. Sarpsborg, Ravneberget kvinnefengsel og Indre Østfold fengsel avd. Eidsberg og Trøgstad. Vi har også musikktilbud ved rusinstitusjonen Phoenix Haga og Aktivitetssenter Hverdagsmestring og Avhengighet. Fire av tiltakene gjennomføres i samarbeid med Kulturdråpen.

Her er er hjemmesiden til Musikk i fengsel og frihet.