Moms-kompensasjon

Momskompensasjon

Frivillige organisasjoner kan få tilbake noe av det de har betalt i moms i forbindelse med kjøp av varer og tjenester, basert på tidligere års regnskap.

Momskompensasjon for frivillige organisasjoner ble vedtatt av regjeringa i 2010.