Kurstilskudd gjennom studieforbund

Adobe Stock 140196501

Kurstilskudd til øving og annen opplæringsaktivitet gjennom Musikkens studieforbund. Kontakt oss for mer info.

Generelt

Østfold musikkråd gir gjennom Musikkens studieforbund tilskudd til kurs/opplæring for lokale lag innen alle sjangere. Tilskuddet gis til organisert opplæring i for eksempel korsang, samspill, gruppeopplæring, instruksjon og spesielle opplæringstiltak. Klikk her for å lese mer om kurstilskudd gjennom Musikkens studieforbund.

Frister for søknad og rapportering:

Søknads- og rapporteringsfrister: 1.januar og 1. juli.Kurset må være registrert og «sendt til godkjenning» før kurset starter. Kurset rapporteres ferdig innen 3 uker etter at kurset er avsluttet, senest 1. januar for kurs i høstsemesteret og 1. juli for kurs i vårsemesteret. Voksenopplæring i musikkorganisasjonene er hovedsakelig knyttet til disse aktivitetene:

  • Den ordinære opplæringen i laget, organisert som samspill/-sang og gruppeopplæring
  • Spesielle kurs og opplæringstiltak arrangert av lag, krets-/fylkesledd, musikkrådet i fylket eller lokale musikkråd
  • Opplæringen kan være med eller uten lærer

Veiledningssider og videoer finnes her

Hvem kan få tilskudd?

MSF godkjenner medlemsorganisasjonene i samsvar med Lov om voksenopplæring og forskriftene. Det gis tilskudd til:

  • Musikkgrupper som er medlemmer i MSFs medlemsorganisasjoner
  • Lokale musikkråd eller fylkesmusikkråd som kan stå som arrangør av egne kurs eller kurs i samarbeid med medlemsorganisasjoner
  • Musikkgrupper som har samarbeidsavtaler om kursarrangering med fylkesleddene til Musikkens studieforbund

Søker må følge godkjent studieplan. Musikkens studieforbund har en rekke studieplaner for blant annet rock, kor, visesang og instrumentopplæring. Opplæringen må gå over minimum 4 timer med minst tre deltakere (men avhengig av studieplan). Deltagerne må være over 14 år. Søknadsfrister er 1. januar for vårhalvåret og 1. juli for høsten.