Fylkeskommunal kulturstøtte gjennom Østfold musikkråd

Aktivitetstilskudd
Søknadsfrist 1. februar.
Rapporteringsfrist - så snart tiltaket er avsluttet og senest 1. desember.

Prosjekttilskudd
Søknadsfrist 15. oktober for prosjekter kommende år.
Rapporteringsfrist 15. oktober i prosjektåret.