Fylkeskommunal kulturstøtte gjennom Østfold musikkråd

Aktivitetstilskudd
Søknadsfrist 1. februar.
Rapporteringsfrist - så snart tiltaket er avsluttet og senest 1. desember.