Søk Østfold musikkråds musikkstipend 2023!

Østfold musikkråd lyser i 2023 for første gang ut et musikkstipend til unge mellom 13 og 20 år fra Østfold! Stipendet er på 10.000 kroner. Det kan tildeles ett særlig talent, deles mellom to eller tildeles en gruppe innen alle musikksjangre. Søk nå!

Dscf0668

Fra Unof Oslos høstkonsert 2018 i Oslo Konserthus. Her ser du solist Theodor Normann-Eide med NOR59

Østfold musikkråd lyser i 2023 for første gang ut et musikkstipend til unge mellom 13 og 20 år fra Østfold!

Stipendet er på 10.000 kroner. Det kan tildeles ett særlig talent, deles mellom to eller tildeles en gruppe innen alle musikksjangre.

Det kan søkes om stipend til kurs, videreutvikling, hospitantopphold, ekskursjoner, prosjekter, konserter eller musikkproduksjon. Det innvilges ikke stipend til musikkutstyr eller instrumenter.

Tildelt stipend skal gå til formålet oppgitt i søknaden. Det skal ikke benyttes til andre formål.

Kortfattet rapport som redegjør for bruk av stipendet sendes ØMR innen 6 mnd etter tildeling. Søk Østfold musikkråds musikkstipend innen 1. februar 2023 ved å fylle ut skjemaet her.

Søknader om stipend behandles av styret i Østfold musikkråd. Dersom ingen søknader finnes støtteverdige kan Østfold musikkråd velge å ikke dele ut stipendet. Eventuell vinner eller vinnere mottar stipendet på Østfold musikkråds årsmøte i april 2023.

Spørsmål stilles til ostfold@musikk.no.

Søk her!