Østfold musikkråd har ferie i uke 28-31.

I ukene 28-31, 10.juli t.o.m. 6.august er det ferie i Østfold musikkråd. I perioden vil det kun sporadisk sjekkes e-post. Henvendelser må gjøres før eller etter dette. Daglig leder kan nås igjen fra 7.august. God sommer!

(Foto: Helge Ø. Meisal).

Tg