Handlingsplan

ØSTFOLD MUSIKKRÅD:

  • har som hovedoppgave å være et felles kontaktpunkt og samarbeidsorgan for fylkets musikkliv, blant annet gjennom kontakt med offentlige myndigheter på alle plan
  • formidler voksenopplæringstilskudd til musikktiltak gjennom Musikkens studieforbund
  • fordeler fylkesstøtte til musikkorganisasjoner i Østfold
  • organiserer aktive musikkutøvere i en mengde lag innen kor, korps, orkester, folkemusikklag, trekkspillklubber, storband, rockgrupper mm
  • arbeider for å styrke organisasjonsarbeidet i musikkorganisasjonene
  • driver informasjonsarbeid internt i musikklivet og eksternt mot fylkeskommunen og kommunene
  • informerer om ulike tilskuddsordninger til musikklivet
  • tilbyr kurs og opplæring i musikk og andre aktuelle emner
  • arbeider for bedre musikkopplæring gjennom samarbeid med grunnskolen, musikkskolene og fritidsmusikklivet
  • er det lokale musikklivets nærmeste kontakt med politikere og offentlige administrasjoner på kultur- og skolesektoren i fylket

Strategi- og handlingsplan 2023-2025

Strategi- og handlingsplan for Østfold musikkråd for 2023-2025 kan lastes ned her: