Lokale musikkråd i Østfold

Lokale musikkråd i Østfold


Styreleder: Trine Sveinar

E-post: moss@musikk.no

Øraveien 2, 1630 Gml. Fredrikstad

Administrasjonssekretær: Marita Paulsrud Arntzen

Styreleder: Rino Andreassen

E-post: postmaster@fredrikstadmusikkraad.no

Tordenskjolds gate 1, 1776 Halden

Kontaktperson: Eva S. Denis

E-post: dagligleder@haldenkulturraad.no

Styreleder: Magne Hansen

E-post: sarpsborg@musikk.no

  • Indre Østfold kulturråd

Koordinator: Halvard Tønneberg

Styreleder: Tom Wiktorin

E-post: indreostfoldkulturrad@gmail.com