Om Østfold musikkråd

Forside1

Østfold musikkråd er fellesorganet for all organisert og uorganisert musikkvirksomhet i Østfold. Vi er et servicekontor for musikklivet, gjennomfører en rekke prosjekter og aktiviteter og samarbeider godt med offentlige myndigheter. Vi er fylkesledd av både Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund i Østfold.

Østfold musikkråd:

  • er fylkesledd av både Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund.
  • formidler kurstilskudd (voksenopplæringstilskudd) til musikktiltak gjennom Musikkens studieforbund.
  • består av 12 fylkes-medlemsorganisasjoner og fem lokale musikk-/kulturråd.
  • representerer i alt 37 landsomfattende musikkorganisasjoner som organiserer rundt 6500 aktive musikkutøvere i mer enn 250 lag innen kor, korps, orkester, folkemusikklag, trekkspillklubber, storband, rockegrupper m.m. i fylket.
  • forvalter fylkeskommunale støtteordninger til musikkorganisasjonene.
  • arbeider for å styrke organisasjonsarbeidet i musikkorganisasjonene.
  • informerer om ulike tilskuddsordninger til musikklivet.
  • arbeider for bedre musikkopplæring gjennom samarbeid med grunnskolen, kulturskolen og fritidsmusikklivet.
  • er det lokale musikklivets nærmeste kontakt med politikere og offentlige administrasjoner på kultur- og skolesektoren i fylket.
  • driver prosjektvirksomhet til gode for hele musikklivet i fylket.