Litt om Østfold musikkråd

Østfold musikkråd har som hovedoppgave å være et felles kontaktpunkt og samarbeidsorgan for fylkets musikkliv blant annet gjennom kontakt med offentlige myndigheter på alle plan.

Vi er fylkesledd av både Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund.

  • Formidler kurstilskudd (voksenopplæringstilskudd) til musikktiltak gjennom Musikkens studieforbund
  • Består av 12 fylkes-medlemsorganisasjoner og fem lokale musikk-/kulturråd.
  • Representerer i alt 37 landsomfattende musikkorganisasjoner som organiserer rundt 6500 aktive musikkutøvere i mer enn 250 lag innen kor, korps, orkester, folkemusikklag, trekkspillklubber, storband, rockegrupper m.m. i fylket.
  • Forvalter fylkeskommunale støtteordninger til musikkorganisasjonene
  • Arbeider for å stryke organisasjonsarbeidet i musikkorganisasjonene
  • Informerer om ulike tilskuddsordninger til musikklivet
  • Arbeider for bedre musikkopplæring gjennom samarbeid med grunnskolen, kulturskolen og fritidsmusikklivet.
  • Er det lokale musikklivets nærmeste kontakt med politikere og offentlige administrasjoner på kultur- og skolesektoren i fylket.
  • Driver prosjektvirksomhet til gode for hele musikklivet i fylket