Musikk i fengsel og frihet

Musikk i fengsel og frihet (MIFF) er et musikktilbud til innsatte i fengsel og etter soning.