Styret

IMG 8473

Fra venstre: Trond Erikson, Aleksander H. Strøm, Arnfinn Haugberg, Halvor Kjerkreit, Ann Kristin Adolfsen og Susan Stensrud.

Styret og valgkomiteen i Østfold musikkråd, valgt på årsmøtet 12.4.2023

Styreleder: Ann Kristin Adolfsen

Ann Kristin Adolfsen jobber til daglig som lærer på Kjølberg skole i Fredrikstad. På fritiden spiller hun saksofon i Lisleby musikkorps og Nedre Glomma Saksofonensemble. Hun spiller også litt klarinett «på si».  Itillegg til å ha vært skolekorpsdirigent har Ann Kristin hatt styreverv i skolekorps, voksenkorps, musikkråd og Norges Musikkorps Forbund (både fylke og regionledd) og hun er for tiden styreleder i Lisleby musikkorps. Ann Kristin har vært i Østfold musikkråds styre siden 2013, de siste to år som styreleder.

Nestleder: Aleksander Halsnes Strøm

Aleksander Halsnes Strøm er fra Båstad, Indre Østfold. Han har bachelorgrad fra Institutt for Musikkvitenskap på Universitetet i Oslo, og mastergrad i anvendt musikkteori fra Norges Musikkhøgskole. Aleksander har arbeidet som instruktør og dirigent i en rekke korps, samt i flere kulturskoler. Aleksander jobber i dag administrativt i Nesodden kulturskole og underviser samtidig i Indre Østfold kulturskole.


Styremedlemmer:

Halvor Kjerkreit

Halvor Kjerkreit er utdannet operasanger og bratsjist, og kombinerer frilansvirksomhet innen disse fagområdene med en deltidsstilling som organist og kordirigent i Den Norske Kirke. Han har bodd i Råde siden 2007 og har lang erfaring som sanglærer i kulturskole og videregående skole. Som instruktør og foresatt til to medlemmer av Østfold Ungdomsorkester sitter han i styret for De Unges Orkesterforbund Østfold.

Susan Stensrud
Susan Stensrud bor i Hærland i Indre Østfold og er revisor av yrke. Hun er nåværende styreleder i Norges Korforbund Østfold, og har vært i styret i NK Østfold siden 2018. Susan synger i et kor i Trøgstad som heter "Sangkoret Ambolten" og har tidligere sunget i Hærland Sangforening. Susan har hatt mange tidligere styreverv, blant annet som leder i Hærland Skole- og Ungdomskorps.

Trond Erikson

Trond Erikson er klarinettist, dirigent og komponist. Han er leder i nyMusikk avdeling Østfold og jobber i Indre Østfold Kulturskole. Trond dirigerer voksenkorps og skolekorps, og er løselig tilknyttet Korpsnett Norge. Han har de to siste årene sittet i juryen i Spellemann i klassene Klassisk og Samtidsmusikk. Tidligere har han arbeidet i NRK Klassisk.

Arnfinn Haugberg

Arnfinn Haugberg er pensjonert politimann. Nå jobber han som konsulent i eget firma innen samfunnssikkerhet og beredskap med hele landet som sitt arbeidssted. På fritiden synger han i Risikoret og Risiboys, hvor han også er leder. Han har vært nestleder i Fredrikstad musikkråd og er nå sekretær i Østfold Sangerforum.

Detaljert oversikt over styret og valgkomiteen i Østfold musikkråd 2023 finner du nederst i årsmøteprotokollen.