Styret

Illustrasjonsfoto styre

Styret og valgkomiteen i Østfold musikkråd, valgt på årsmøtet 20.4.2022

Styreleder: Ann Kristin Adolfsen

Ann Kristin Adolfsen jobber til daglig på Kjølberg skole i Fredrikstad, der hun underviser i matematikk, samfunnsfag, norsk og afrikansk marimba. På fritiden spiller hun saksofon i Lisleby musikkorps og Nedre Glomma Saksofonensemble. Spiller også litt klarinett «på si».  Ann Kristin satt som styremedlem i ØMR i åtte år før hun i april tok over som styreleder. I tillegg til tidligere ulike styreverv i både voksenkorps og skolekorps, har hun hatt verv i Norges musikkorps forbund. Hun var leder/nestleder i NMF Østfold og ledet interimstyret i opprettelsen av NMF Øst. Deretter var hun styremedlem og i kontrollkomiteen. Ann Kristin har en blogg som heter «Korps er mitt liv».

Nestleder: Ingvild Øverby Vist

Ingvild Øverby Vist har master i musikkvitenskap og jobber som opplæringskonsulent i Ung kirkesang. Hun har tidligere jobbet innenfor kirken og i Norges KFUK-KFUM. Ingvild dirigerer barne- og ungdomskor i Rolvsøy kirke og har tidligere dirigert flere barnekor og voksenkor. For tiden er hun også styremedlem i Domkirkens jentekor. Ingvild har erfaring fra forskjellig nettverksarbeid innen frivillige organisasjoner. 

Styremedlemmer:

Unni Skaar

Unni Skaar vil jobbe for gode vilkår for frivillige lag og foreninger innen musikk. Hun har selv hatt stor glede av å spille i korps i 40 år  og ser hvor viktig frivillig innsats er for lokalsamfunnet.  Etter mange år som leder i kommuner i Østfold, er Unni nå pensjonist og glad amatørmusiker. Unni er 62 år, spiller klarinett  i Rakkestad Janitsjar og i Sarpsborg Janitsjar. Unni har arbeidet 25 år som rådmann i kommuner i Østfold, sist 10 år i Sarpsborg kommune.

Aleksander Halsnes Strøm

Aleksander Halsnes Strøm er fra Båstad, Indre Østfold. Han har bachelorgrad fra Institutt for Musikkvitenskap på Universitetet i Oslo, og mastergrad i anvendt musikkteori fra Norges Musikkhøgskole. Aleksander har arbeidet som instruktør og dirigent i en rekke korps, samt i flere kulturskoler. Aleksander jobber i dag administrativt i Nesodden kulturskole og underviser samtidig i Indre Østfold kulturskole. På fritiden spiller han i Oslo Brass Band.

Trond Erikson

Trond Erikson er klarinettist, dirigent og komponist. Han er leder i nyMusikk avdeling Østfold og jobber i Indre Østfold Kulturskole. Trond dirigerer voksenkorps og skolekorps, og er løselig tilknyttet Korpsnett Norge. Han har de to siste årene sittet i juryen i Spellemann i klassene Klassisk og Samtidsmusikk. Tidligere har han arbeidet i NRK Klassisk.


Arnfinn Haugberg

Arnfinn Haugberg er pensjonert politimann. Nå jobber han som konsulent i eget firma innen samfunnssikkerhet og beredskap med hele landet som sitt arbeidssted. På fritiden synger han i Risikoret og Risiboys, hvor han også er leder. Han har vært nestleder i Fredrikstad musikkråd og er nå sekretær i Østfold Sangerforum. Han er inne sin første periode som styremedlem i ØMR.

Detaljert oversikt over styret og valgkomiteen i Østfold musikkråd 2022 finner du nederst i årsmøteprotokollen.