Styret

Nytt Styre 2018

Styret i Østfold musikkråd, valgt på årsmøtet 24.4.2018
Styreleder: Petter Spæren

Styremedlemmer:
Ann Kristin Adolfsen
Ingvild Øverby Vist
Petter Spæren
Trond Erikson
Rita Eriksen

Detaljert oversikt over styret 2018-2020 kan lastes ned her.